Author Topic: FMK-Online release 2.27.13 i produktion  (Read 227 times)

Ole Bak Jensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 49
    • View Profile
FMK-Online release 2.27.13 i produktion
« on: 2019-01-14 12:29:43 »
Der er i dag foretaget en opdatering af FMK-Online til version 2.27.13. Dette er en mindre opdatering med fejlrettelser til det nye modul for tilskudsansøgning (TAS). Der er ingen større ændringer for brugere af tilskudsmodulet.

Denne version adresserer følgende:

TILSKUD-296  Property til at enable fil-baseret request/response logging i TAS fungerer ikke
TILSKUD-295  Det virker ikke at indsende tilskudsansøgninger på Tilskudsansøgninger fanen
TILSKUD-294  Undgå at sende StatusChangeAfter i individuelle medicintilskud, Genansøgning virker ikke
TILSKUD-293  TAS-online rest backend mangler log4j konfigurationsfil
TILSKUD-292  TAS-Online renderer ikke cannabis konto ordenligt pga. en race condition
TILSKUD-291  TAS-Online skal kunne håndtere at man ikke må søge enkelttilskud til cannabis
TILSKUD-289  Forældre med børn - data på Tilskudsfanen (CTR-saldo) skifter ikke, når man vælger et barn
TILSKUD-290  FT viser ikke pakninger grupperet efter hvilke pakninger der kan have forhøjet tilskud, og dem der ikke kan
TILSKUD-288  Opret ansøgning på eksisterende LMO springer ET valideringen over (generelt tilskud)

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen