Author Topic: Ændret opførsel i 1.4.6 vedrørende ventende anullering  (Read 1446 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 138
    • View Profile
Det er besluttet at ændre måden en ventende annulering af en recept returneres i 1.4.6. snitfladen.

Med en ventende annullering menes en recept, der er taget under behandling af apoteket inden lægen annullerer den.
Der gælder allerede det princip, at apoteket har lov til at gennemføre ekspeditionen inden annulleringen træder i kraft.
Dette princip, ændres der ikke på.

Men som det har været hidtil, så returneres recepten i denne tilstand med status 'åben' og bestillingens status er 'Ekspedition påbegyndt'.
Det ændres, så recepten returneres med status 'annulleret', mens bestillingens status stadig er 'Ekspedition påbegyndt'.

Ændringen sker for bedre at illustrere receptens reelle status. Nemlig at den er 'på vej til at blive' annulleret, men der er en igangværende ekspedition.

Konsekvensen for apotekssystemerne er at de skal se på OrderStatus, for at konstatere om de kan afslutte en igangværende ekspedition.

Ændringen bliver iværksat på test1 miljøet fredag den 15/6 og på test2 i den efterfølgende uge.
Såfremt der ikke konstateres problemer vil ændringen blive iværksat i produktion primo august 2018.


Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 138
    • View Profile
Re: Ændret opførsel i 1.4.6 vedrørende ventende anullering
« Reply #1 on: 2018-08-08 12:27:26 »
Ændringen forventes implementeret i produktion mandag den 13/8