Author Topic: Receptbekendtgørelsen / recepter på magistrelle lægemidler  (Read 1273 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 282
    • View Profile
Kære alle

I forlængelse af Receptbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 1. oktober 2017 offentliggør Lægemiddelstyrelsen nu  ”Bekendtgørelse om ændring til Receptbekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler.”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200168

Ændringerne uddyber 3 emner:
 
•   Uddybning af rekvisition (medicinbestilling)
•   Udlevering af NB-S lægemidler.
•   Dosisdispenseringsrecept, med en max. tidsperiode på 2 år.
 
Derudover er der tilføjelser til ikrafttrædelsesdatoer.
•   Tidsfristen for elektronisk ordination af Magistrelle lægemidler er udsat til  01.07.2018, hvor den tekniske understøttelse ventes klar. Indtil da skal magistrelle lægemidler, som hidtil, ordineres på papir-, fax- eller telefonrecept. Dette gælder også magistrelle lægemidler omfattet af §4, til brug i praksis og til dosisdispensering.
 
•   Tandlæger kan skrive recepter elektronisk per 1.oktober 2017, men skal først gøre det fra d. 1. januar 2019.
 
Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 282
    • View Profile
Se nyere posting fra SDS pr. 31-05-2018.