Author Topic: Høring om antal effektueringer returneret af FMK  (Read 1329 times)

Jan Buchholdt

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 125
  • View Profile
Effektueringer knyttet til lægemiddelordinationer, er primært tiltænkt registrering af de udleveringer som praksislægerne foretager. Derfor har anvendelsen af effektueringer haft et relativt begrænset omfang, og der har ikke tidligere været udfordringer med antallet af effektueringer knyttet til en enkelt lægemiddelordination.

Bostedernes ibrugtagning af FMK har ændret dette. Når bostederne udleverer medicin til deres beboere, registreres dette i FMK som effektueringer. Hvis en beboer får medicin 3 gange dagligt, bliver der på et år registeret 3x365 effektueringer. Så der kan på sigt ligge adskillige tusinde effektueringer under en enkelt lægemiddelordination, der reelt ikke giver meget værdi, og som vil gøre medicinkortet tungt at håndtere både for den centrale løsning, men i særdeleshed for anvendersystemerne. 

Som snitfladen er i dag er der ikke muligheder for at paginere de effektueringer, der returneres fra kald til "Hent medicinkort" og "Hent lægemiddelordination". Dette vil blive skrevet på backloggen til kommende snitflader.

Men indtil nye snitflader tages i brug, er der en udfordring med antallet af effektueringer, som skal løses.

Den umiddelbare løsning er kun at returnerer de sidste effektueringer, f.eks. de 30 nyeste effektueringer. Udfordringen ved dette er at klientsystemerne ikke ved om der er 30 effektueringer, eller om FMK har undladt at returnerer et antal ældre effektueringer.

Der er mulighed for at undersøge om der er flere effektueringer ved at anvende "Hent effektueringer", se http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.2:hent_effektuering.

Her kan angives <FromDateTime> og <ToDateTime> på den periode man er interesseret i at få returneret effektueringer til. Her vil alle effektueringer i perioden blive returneret uden at antallet er begrænset. Modtages under 30 effektueringer fra "Hent medicinkort" eller "Hent lægemiddelordination", er der kun de returnerede effektueringer. Modtages 30 kan "Hent effektueringer" anvendes til at hente de manglende, ved at sætte <ToDateTime> til tidspunktet for den sidste modtagne effektuering.


Høringen går på:
1)   Er det acceptabelt at begrænse antallet af effektueringer der returneres fra "Hent medicinkort" og "Hent lægemiddelordination".
2)   Hvad er et godt antal at returnere, 30 som foreslået, eller er det bedre at returnere 50, 100? Bemærk antallet er pr. lægemiddelordination.

Høringen løber til tirsdag den 28. februar og svar på høringen skal gives ved at oprette en supportsag på NSPOP.dk.

hellml

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 20
  • View Profile
Re: Høring om antal effektueringer returneret af FMK
« Reply #1 on: 2018-02-06 09:20:44 »
Hej Teknik

Det undrer mig, at FMK nu bliver et administrationsværktøj.  Kan det ikke i bostederne virke som i EOJ, hvor de dokumenterer administrationer lokalt?

Det kan det jo nok ikke siden I efterspørger et antal effektueringer som skal vises. :)

30 lyder af mange i min optik. Hvem har gavn af at se så mange? Jeg tænker max 1 uge tilbage hvis, der er flere daglige effektueringer. Er der ikke flere daglige administrationer kan man måske nøjes med vise de sidste 5 -10 (blot er bud)
vh Helle Møller

CGIMathiasen

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: Høring om antal effektueringer returneret af FMK
« Reply #2 on: 2018-02-06 11:30:08 »
Hej Jan

I medicinkort skærmbilledet i Region Syd, vises ordinationer, recepter, effektueringer og bestillinger - i et samlet overblik.

Jeg er ikke så vild med at begynde at "skære" i mængden af data, ihvertfald ikke uden at gøre lægen opmærksom på det.
Så hvis mængden af effektueringer vokser så meget lige nu, at I ikke kan sende dem ud med medicinkortet, så skal vi have
lavet nogle systemtilpasninger, hvor vi f.eks. gør lægen opmærksom på, hvis alle effektueringerne ikke vises, og giver
mulighed for f.eks. højreklick-vis-effektueringer, hvor vi så henter effektueringerne selv.

Så jeg mener det er en OK vej at gå, at I kun leverer en delmængde af effektueringerne med medicinkortet, men samtidig
syntes jeg i bør sende noget med ud, som indikerer at "der er flere".

VI vil så lave systemtilpasningerne hertil.

Mvh
Palle.

P.S. skal nok lægge ovenstående i en supportsag på NSPOP.
 

Ellen Simonsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 278
  • View Profile
Re: Høring om antal effektueringer returneret af FMK
« Reply #3 on: 2018-02-06 17:32:34 »
Hej Teknik

Det undrer mig, at FMK nu bliver et administrationsværktøj.  Kan det ikke i bostederne virke som i EOJ, hvor de dokumenterer administrationer lokalt?

Det kan det jo nok ikke siden I efterspørger et antal effektueringer som skal vises. :)

30 lyder af mange i min optik. Hvem har gavn af at se så mange? Jeg tænker max 1 uge tilbage hvis, der er flere daglige effektueringer. Er der ikke flere daglige administrationer kan man måske nøjes med vise de sidste 5 -10 (blot er bud)
vh Helle Møller

Kære Helle

Bostederne er i denne sammenhæng specielle. Når kommunerne registrerer deres administration, sker det oftest på baggrund af en apoteksudlevering. Denne apoteksudlevering er tilgængelig på FMK. Når bostederne admininstrerer medicin er det medicin fra eget lager, som ikke optræder som recept/apoteksudlevering. Hvis andre efterfølgende skal kunne se, at borgeren har fået medicin, skal det registreres som effektueringer på FMK.
Venlig hilsen
Ellen Simonsen

bthyregod

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Høring om antal effektueringer returneret af FMK
« Reply #4 on: 2018-02-22 09:55:22 »
Hej,
RSD har indgivet høringssvar via NSPOP.
Jeg vil dog give Helle Møller ret i hendes indsigelse. EPJ håndtere ligeledes "effektueringer" i eget medicinmodul, der kommer fra "eget  medicinskab" det må EOJ også kunne håndtere.
Desuden har klinikerforum taget stilling til, hvilke effektueringer der skal registreres på FMK, med fokus på at det skal give klinisk mening.

Ellen Simonsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 278
  • View Profile
Re: Høring om antal effektueringer returneret af FMK
« Reply #5 on: 2018-02-22 18:02:40 »
Hej Bjarke

Hvis de effektueringer, som sygehusene har ansvar for, handler om medicin, som patienterne får med hjem, bør de også registreres på FMK. Administrationer, der gives på sygehuset skal ikke overføres til FMK, såfremt de ikke er virksomme efter patienten forlader sygehuset..

For bostederne handler det om medicinering, som ikke ellers optræder på FMK, hvis administrationerne ikke registreres.

Vh Ellen Simonsen