Author Topic: Ny mødedato - ny DDV snitflade med fokus på anbefalede vaccinationer og forløb  (Read 2082 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 30
    • View Profile
Kære Alle.

Som tidligere beskrevet på dette forum (http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1280.0) arbejdes der på i DDV at etablere funktionalitet der kan generere påmindelser til forældre hvor barnet mangler vaccinationer i forhold til børnevaccinationsprogrammet.

I forbindelse med dette projekt, vil vi gerne opsamle erfaringer om klinikeres arbejde med vaccinationsforløb og anbefalede vaccinationer.

SSI og Sundhedsdatastyrelsen vil derfor gerne invitere til et møde, hvor tankerne bag løsningen præsenteres og hvor deltagerne får mulighed for at videregive erfaringer fra den hidtidige brug af vaccinationsforløb og anbefalede vaccinationer.

Denne udvidelse af DDV vil give anledning til ændringer i snitfladen for DDV.
Dette mødes fokus er dog primært klinisk, mens mere tekniske aspekter dækkes i en senere session.

Mødet afholdes mandag d. 5. februar 2018, kl. 10:00- 12:00 hos Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5.

Tilmelding sker til AAGS@sundhedsdata.dk , senest mandag d. 29. januar 2018.

Med venlig hilsen

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK