Author Topic: Version 1.4.4.E2 tilgængelig i test  (Read 1323 times)

Benny Kristensen

  • FMK-teknik user
  • *
  • Posts: 94
    • View Profile
Version 1.4.4.E2 tilgængelig i test
« on: 2017-11-22 10:35:18 »
Extension E2 er nu komplet og betragtes som endelig (dog med forbehold for fejlrettelser).
Indholdet er beskrevet på http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:e2
WSDL og skemaer kan hentes på https://github.com/trifork/FMKResources
Extensionen er fuldt implementeret i FMK release 1.4.6.8, der er lagt på test1 21.11.2017. Se releaseplan på https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan
Extensionen er en udvidelse til følgende snitflader: FMK/POR/EO 1.4.4, FMK/POR 1.4.6.

Certificeringskrav er endnu ikke fastlagt, og extensionen kan derfor endnu ikke anvendes i produktion.