Author Topic: Ny snitflade på DDV  (Read 2270 times)

Mads Larsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 58
  • View Profile
Ny snitflade på DDV
« on: 2017-11-16 15:26:22 »
Kære Alle.
 
I forbindelse med et kommende påmindelsesprojekt, har der vist sig et behov for at tilpasse DDVs snitflade.
 
Påmindelselsesprojektets kerne er, at det skal være muligt at udsende påmindelser til borgere, der ikke følger anbefalingerne i børnevaccinationsprogrammet.
Påmindelserne genereres med udgangspunkt i DDVs anbefalede vaccinationer., og i denne sammenhæng vil vi gerne styrke dette begreb. Dette betyder at vi for anbefalede vaccinationer planlægger at indføre:
 • Historik
 • Et statusbegreb, der beskriver dens øjeblikkelige tilstand (f.eks. Planlagt, Påmindelse afsendt, Effektueret, Fravalgt, Slettet)
 • StatusDato
 • Effektuerende Vaccination

Hidtil har anbefalede vaccinationer levet et “flygtigt" liv, hvor der ikke var historik på data, men hvor data blev slettet “for alvor” ved sletning af en anbefalet vaccination. Desuden er det p.t. sådan at anbefalede vaccinationer til et specifikt forløb og forløbstilknytningen i sig selv bliver slettet når den sidste anbefalede vaccination i forløbet er effektueret. Her vil vi meget gerne indføre et mere robust setup, hvor oplysningerne bevares og ikke slettes for alvor.
 
Vi vil også gerne gøre det praktiske arbejde med de anbefalede vaccinationer lettere: De anbefalede vaccinationer har tilknyttet en vaccine, der igen har tilknyttet et eller flere SSI-Lægemidler. Ved effektuering valideres der for hvorvidt det angivne SSI-lægemiddel er knyttet til den anbefalede vaccinations vaccine. Dette har vist sig at give problemer i nogle specifikke tilfælde, hvor man har ønsket (f.eks. Ved leverancevanskeligheder) at give et SSI-lægemiddel i stedet for et andet. Et konkret eksempel er fra børnevaccinationsprogrammet, hvor man på et tidspunkt havde behov for at erstatte DiTeKiPolHib med DiTeKiPolHibHep. Problemet er her at de to SSIlægemiddler er knyttet til forskellige vacciner, og derfor kan DiTeKiPolHibHep ikke anvendes ved effektuering af anbefalede vaccinationer der angiver DiTeKiPolHib.
For at løse dette problem ønsker vi at indføre et nyt stamdatasæt, VaccineSubstitution, der angiver at en given generel vaccine kan erstattes af en anden, som i eksemplet ovenfor. Bemærk her, at denne relation har en retning, da DiTeKiPolHibHep ikke kan erstattes af DiTeKiPolHib, da der vil mangle beskyttelse mod hepatitis. Dette stamdatasæt distribueres via KRS sammen med de øvrige DDV-stamdata.
 
Som en del af påmindelsesprojektet skal der også implementeres faciliteter til administration af påmindelsesfravalg.
 
Endelig vil vi også benytte lejligheden til at “aligne” en ny snitfladeversion med FMK. Eksempler kan være headers og mere stringent sourceangivelse på elementer.
 
I forbindelse med disse ændringer vil vi gerne tage jeres erfaringer omkring arbejdet med anbefalede vaccinationer med i betragtning, og vi modtager derfor kommentarer med tak.
 
Desuden vil vi i en snarlig fremtid ( tidsskala en uge eller to) gerne holde et møde med nogle af de relevante aktører (repræsentanter for SSI, Trifork, Leverandører, Klinikere), så vi kan få trykprøvet vores tanker. Har I interesse for at deltage her må i meget gerne sige til, så vil jeg forsøge at finde et tidspunkt.
 
Med venlig hilsen
Mads Larsen

SFM

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Ny snitflade på DDV
« Reply #1 on: 2017-11-17 09:22:08 »
Hvis der forventes deltagelse af klinikere til et kommende møde, som tilsyneladende allerede tænkes afholdt indenfor 1-2 uger, så er det meget sent at sende en sådan opfordring ud.
Er denne melding sendt ud andre steder, eller er det kun hér det er meldt ud?
I så fald kunne det være en idé med en lidt længere tidsfrist, så der reelt var mulighed for evt. klinikerdeltagelse.

M.v.h.
Systemforvaltningen for Medicinering
Koncern It
Region Sjælland

Mads Larsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 58
  • View Profile
Re: Ny snitflade på DDV
« Reply #2 on: 2017-11-28 10:36:54 »
Kopi af svar om mødedato indsat her, da det også er relevant i denne kontekst:

"Kære Alle.

Vi har erkendt at afklaringsprocessen blev for hurtig, og nøjes derfor med at holde et indledende internt møde 13. december. I forlængelse af dette vil vi invitere til et åbent møde i slutningen af januar næste år. Den præcise dato for dette fastlægges hurtigst muligt, og vil blive offentliggjort i dette forum.

Med venlig hilsen
Mads Larsen"