Author Topic: Præsentation fra Teknikermøde 7. november samt DDV  (Read 1159 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 303
    • View Profile
Kære alle

Tak for et godt og konstruktivt Teknikermøde den 7. november. Vedhæftet finder I præsentationen fra dagen. Referat følger snarest.

Vi henleder jeres opmærksomhed på DDV, som er under en spændende forandring / udvidelse. Vi opfordrer hermed til, at I læser her: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1280.0

Der vil snarest blive udsendt mulige datoer for en workshop, hvor jeres indflydelse på den fremtidig snitflade sættes på dagsordenen. Vi håber meget at I har mulighed for at deltage.

På SDS og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen