Author Topic: Dagsorden og tilmelding til Teknikermøde den 7. november 2017  (Read 1395 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 303
    • View Profile
Kære alle

Hermed dagsorden for Teknikermødet den 7. november

10.00-10.15       Velkomst / præsentation
10.15-10.30       Status fra Sundhedsdatastyrelsen
10.30-10.45       Fremtidige recepter på gamle snitflader
10.45-11.00       Pausering start- og slutdatoer - tidsplan for idriftsættelse
11.00-11.15       Doseringstekster på receptanmodninger
11.15-11.30       Forkert brug af doseringsstrukturer
11.30-11.45       Implementeringsnoter
11.45-12.30       Frokost pause
12.30-13.00       FMK 1.4.4.E2 indhold og tidsplan
13.00-13.15       DDV stamdata indlæsning heraf/hypppighed
13.15-13.30       Doseringsforslag NSP (anvendelse / hyppighed)
13.30-13.45       Dosis2text (nye wrappere), før sengetid / nat,ental/flertal
13.45-14.00       Ny receptbekendtgørelse, DD recepter, magistrel ordination, til brug i praksis
14.00-14.30       Evt. - indsend gerne punkter
14.30-14.45       Opsamling/evaluering, ny mødedato

Mindre justeringer af dagsordenen kan forekomme.

Mødet afholdes i Uddannelsescenteret i Fredericia som sidste gang. Tilmelding sker her: https://doodle.com/poll/7kphzeesykcqfw57

Seneste frist for tilmelding er 1. november.

På SDS og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen