Author Topic: Varsling: Udfasning af Source og Date attributter på UnitText(s) elementer  (Read 1566 times)

Michael Berg

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
Ved angivelse af doseringsenhed på en dosering anvendes UnitText(s) elementet (af typen DosageQuantityUnitText(s)Type). Elementet giver mulighed for at angive en kilde (source) samt en dato:
 • <UnitText source="Doseringsforslag">stk</UnitText>
 • <UnitText source="Medicinpriser" date="2016-10-01">stk</UnitText>
 • <UnitText source="Local">grønne plastbægre</UnitText>
Elementets indhold er ikke en reference eller en kode, men blot en tekstuel værdi hvor enheden angives direkte. Klientsystemerne er altså ikke indbyrdes afhængige af at kunne slå værdien op i stamdata eller andre registre, og derfor er source og date attributterne i praksis ikke nødvendige.

FMK kunne i princippet bruge værdierne til at validere indsendte data, men da klientsystemerne typisk har valgt at eksponere feltet som fritekst sker dette ikke, da da lægen ikke skal afvises blot fordi hun skriver "styk" i stedet for "stk". Det er derfor besluttet at udfase source og date attributterne på <UnitText> og <UnitTexts> elementerne. Denne ændring implementeres Extension E2 og nyere snitflader (1.4.4.E2 samt 1.4.6.E2 p.t.).

På tidligere snitflader er det endvidere besluttet at returnere værdien Local i source attributten, samt at udelade datoen, uagtet hvad klientsystemet oprindeligt har indsendt. Begrundelsen herfor er at man alligevel ikke kan stole på, at elementets værdi kan henføres til den angivne source, da den som beskrevet ovenfor i praksis bør fortolkes som ikke-valideret fritekst.

Det vil blive annonceret senere hvornår ændringen kan testes på testsystemerne.

Klientsystemer der af forskellige årsager gør brug af source attributten på UnitText(s) elementer bør allerede nu undersøge om ændringen får uhensigtsmæssige konsekvenser og i givet fald indmelde dette snarest muligt.

Med venlig hilsen

FMK-teamet

På vegne af DDV teamet,

Michael Berg

Jan Buchholdt

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 125
  • View Profile