Author Topic: Velkommen: Midlertidige forum for de nye, fælles miljøer udstillet af NSI  (Read 2133 times)

Thomas Borup

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 357
    • View Profile
Velkommen til det midlertidige forum for de nye, fælles miljøer udstillet af NSI. Da der allerede er flere anvendere af miljøerne og et dedikeret testforum udestår, har FMK-teknik stillet dette forum til rådighed for anvenderne.
Dette forum tjener som den officielle kommunikationskanal til generelle beskeder imellem alle involverede parter, dvs. NSI, NSP-operatøren, anvenderne (regioner, LPS-leverandører, kommuner m.fl) og leverandørerne af de tilknyttede nationale services, herunder FMK og DDV.
Bemærk at supportsager fortsat køres gennem NSP-support.
På et tidspunkt vil dette forum blive erstattet af et dedikeret forum til testmiljøerne - når det sker vil det blive annonceret her.