Author Topic: FMK 1.4.4.E2  (Read 659 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 262
    • View Profile
FMK 1.4.4.E2
« on: 2017-02-17 10:31:42 »
Som tidligere annonceret vil FMK dosisdispenseringskort blive tilgængelig i FMK snitflade 1.4.4.E2. For god ordens skyld skal det bemærkes at arbejdet med at specificere indhold går som planlagt - arbejdet kan dog ikke færdiggøres, før den endelige receptbekendtgørelse foreligger.

På SDS's vegne
Ellen Simonsen