Author Topic: Ny administrator-konsol for whitelistning af systemer  (Read 666 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 262
    • View Profile
Som nogle har erfaret, er det ikke længere muligt at whiteliste egne løsninger i den 'gamle' ADM-GUI. Whitelistningsfunktionen er flyttet til FMK-online. For at få adgang til whitelistning skal man logge ind med et administrator-certifikat. Se vedhæftede mini-vejledning.

Som noget nyt kræver FMK at der er tilknyttetet  CVR-nummer til adm-brugere. Det har det ikke været tidligere.

Så længe administrator-brugeren bevæger sig i den gamle ADM-GUI - fx for at tjekke request/respons eller se auditlogs er jeres nuværende adm-bruger helt OK. Det er først, når I ønsker at logge ind på FMK-online som administrator, I vil opdage, at brugeren ingen rettigheder har.

I bedes oprette en supportsag på NSPOP for at få opgraderet jeres adminsitrator-bruger, så I fremover selv kan whiteliste jer som I plejer. Oplys CPR-nummer og navn for brugeren samt CVR-nummer, som certifikatet er udstedt med. Så vil vi få justeret jeres administratorer, så de igen er fuldt funktionsdygtige.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen