Author Topic: 8/2 FMK-Online v 2.13.13 releases til Produktion - udført og rullet tilbage  (Read 732 times)

shp

  • Guest
FMK-Online opdateres til version 2.13.13 i produktion

Siden FMK-Online version (2.12.32) er der rettet følgende:

FMK-2539 Dubletter i visning af pakninger ved opret recept
FMK-2541 GUI validering af at effektureingstidspunktet ikke er fremtidigt mangler
FMK-2733 Ryd op i mkt database afhængighed i fmko/fmk-stamdata-modulet
FMK-2734 Hotline i FMK-online footer skal ændres til Servicedesk
FMK-3200 Sletning af effektuering - kun hvis matchende organisation med opretter
FMK-3211 Opret lægemiddelordination på LMSDrug, hvis der kun er een anbefalet administrationsvej, skal den vælges som default
FMK-3334 Opret LMO: Ved skift mellem "Godkendte lægemidler" og "Andre lægemidler" nulstilles Administrationsvej og indikation ikke
FMK-3376 EAN-organisationscheck kan ikke overføres ved SBO pga. for restriktivt sanity check
FMK-3398 Manglende "af" i modificator visning
FMK-3423 Opret lægemiddelordination på Andre lægemidler, ikke tilknyttet indikation bør være valgt som default
FMK-3435 FMKP144 certificering: Vedskift af lægemiddel er der relaterede oplysninger, værdilister m.m. som ikke bliver opdateret / nulstillet.
FMK-3436 FMKP144 certificering: Fjern mulighed for genudlevering ved oprettelse af recpet til brug i praksis
FMK-3475 FMK-Online app-admin modul: Oprydning + direkte link til appstores
FMK-3478 Rediger lægemiddelordination: fjern doserings start dato forslag i dag, når doseringen er som den oprindelige
FMK-3514 Marker ikke aktuel knap vises for borger på løse recepter
FMK-3515 Receptdetailer kan ikke altid vises i IE8
FMK-3519 Manglende validering af telefonnummer
FMK-3557 Brugeren promptes unødigt for rolle/organisation ved SBO
FMK-3563 LMOer med beh.slut=dags dato opfattes som afsluttede på Recepter fanen
FMK-3578 Filtrering på recepter - defaultindstillinger for radiobuttons og underliggende knapper i filtre
FMK-3579 Strukturerede doseringer - mystisk visning
FMK-3599 Opret recept uden cpr bør ikke bede om administrationsvej
FMK-3628 Beregning ifbm. effektueringer - afrunding/oprunding
FMK-3637 Tilret tekst under teknisk info og er din browser understøttet
FMK-3650 Date picker virker ikke efter ændring af kontekstrod for fmk144
FMK-3652 Foretag stacktrace deobfuskering server side - fmk144
FMK-3657 Apotekere med netop een lokation under sig får fejl ved getPermissions mm.
FMK-3685 Simple doseringsstrukturer konverteres til fri tekst
FMK-3699 Administrer receptbestillinger fejler

Siden sidste TAS-Online version (2.12.31) er der rettet følgende: 

Bug
TILSKUD-36 Fix forekomst af Medisys Error 74: Medication has general reimbursement
TILSKUD-212 Indsendelse af ansøgning fejler, når der er to blanket-mapninger i stamdata med samme validFrom (set på TEST1)
TILSKUD-217 fmk-online-tilskud har DOM-id konflikter
TILSKUD-226 Remote logging for TAS-Online virker ikke
TILSKUD-229 Ansøg om medicintilskud: Forhøjet tilskuds radio kan hverken vælges inden indtastet lægemiddel eller efter (bug indført med TILSKUD-36)
TILSKUD-230 Opret ny ansøgning på basis af en afvist/afslået/annulleret eller med ukendt form, tager ikke udgangspunkt i ansøgningen

Improvement
TILSKUD-222 Fastlås ansøgnings ikraftttrædelsestidspunkt til 180 dage før for enkelt tilskudsansøgninger
TILSKUD-223 Svar med ydeerligere oplysninger: Knap tekst ændres fra ”Indsend svar" til ”Skriv svar”
TILSKUD-227 Øget logning for at undersøge tilskudsansøgninger med tomme blanketter
TILSKUD-228 Deobfuskering af TAS-Online remote log virker ikke i kombination med T4 .map fil

På FMK-Teamets vegne
Simon Hem Pedersen
« Last Edit: 2017-02-08 15:39:31 by Simon Hem Pedersen »