Author Topic: Dagsorden og tilmelding til Teknikermøde den 25.01.2017  (Read 2031 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 325
    • View Profile
Kære alle

Hermed indkaldelse samt dagsorden til Teknikermødet den 25. januar

10.00-10.30  Velkomst / præsentation
10.30-11.00  Roadmap og orientering fra Sundhedsdatastyrelsen
11.00-11.30  Status vedr. DD projektet, FMK 1.4.6, 1.4.4.E2, demo af dosisdispenseringskort
11.30-12.00  DD recepters gyldighed
 
12.00-12.45   Frokost

12.45-13.15  Best practice – nyt fast punkt på dagsordenen (deling af hensigtsmæssige og mindre hensigtsmæssige måder at gøre ting på)
13.15-13.30  Valideringer med mulighed for forceret opdatering, case: nyfødte, historiske seponeringer
13.30-13.45  Doseringsforslag, snitflade uafhængighed
13.45-14.00  Dosis2text - udstillingsmetoder
14.00-14.30  Forbedring af testmuligheder / Ny FMK-online testklient / dump-restore
14.30-15.00  Indkomne punkter / evaluering / næste møde

Forslag til dagsordenpunkter skal fremsendes senest 1 uge før mødet, det vil sige senest den 18. januar.

Det samme gælder tilmelding, da vi skal bestille frokost. Klik her for at tilmelde jer: http://doodle.com/poll/e9g9eucrzu2duvbx

Mødet afholdes samme sted som sidst: Godsbanen i Århus, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus.

På SDS og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen