Author Topic: Varsling om yderligere ændringer i 1.4.6 snitfladen  (Read 1199 times)

Michael Berg

  • FMK-teknik user
  • *
  • Posts: 13
    • View Profile
Hej,

Det har vist sig nødvendigt med endnu et par ændringer i 1.4.6. snitfladen. Ændringerne er nødvendige for at gøre apoteksleverandørerne i stand til at leve op til certificeringskravene:
  • I svaret fra GetNewOrders tilføjes pr. patient et element IsInvalid, der indikerer om patientens medicinkort er markeret ugyldigt og derfor kan indeholde fejlagtige data.
  • I svar fra services, der returnerer recepter, vil Prescription elementet nu inkludere et IsPrivatePrescription hvis den tilhørende lægemiddelordination er privatmarkeret af patienten.
Derudover strømlines navngivningen i forhold til privatmarkering af recepter og ordinationer:
  • I DrugMedication strukturen omdøbes HasNegativeConsent elementet til IsPrivateDrugMedication
  • I services GetMedicineCard, GetDrugMedication, SearchEffectuations samt SearchWithdrawnDrugMedications omdøbes response elementet DrugMedicationWithNegativeConsent til PrivateDrugMedication
Skemaændringerne vil blive publiceret snarest muligt.

Med venlig hilsen
FMK Teamet
På vegne af DDV teamet,

Michael Berg