Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Hej Bjarke

Medicinadministration er en POR relation, der skal fjernes når man ikke længere har borgere visiteret til Medicinadministration, det er en registrering kommuner og EOJ systemerne har fokus på. Kommunerne er specifikt opmærksomme på dette, da de netop ikke må hente advis for ændringer på FMK, når borgeren ikke længere er koblet til medicinadministration.

Mvh Åse
12
DDV / Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 E1
« Last post by aags on 2019-07-04 14:33:31 »
Kære alle
 
Til orientering, er Godkendelseskriterier til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) 1.4.0 E1 lagt på Høringsportalen d. 2. juli 2019

 I kan finde dem på følgende side: https://hoeringsportalen.dk/Hearing?Authorities=Sundhedsdatastyrelsen

Frist for høring er d. 13. august 2019.

Med venlig hilsen
Åse Grønborg Sørensen
FMK kliniks koordinator.
13
En ny klient til vaccinationsregistret er blevet deployed til TEST2. Følgende er nyt i denne version:

 • Anvendelse af DDV 1.4.0.E1 snitfladen
 • Mulighed for fravælgelse af vaccinationsforløb
 • Mulighed for at slette et helt vaccinationsforløb
 • Valg mellem visning af vaccinationer i kronologisk orden eller ordnet i forløb
 • Tilvælg/fravælg påmindelser om børnevaccinationsprogram

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
14
I FMK-Online produktionsmiljøet er en ny klient til vaccinationsregistret, DDV-Online, blevet idriftsat. Følgende er nyt i denne version:

 • Anvendelse af DDV 1.4.0.E1 snitfladen
 • Mulighed for fravælgelse af vaccinationsforløb
 • Mulighed for at slette et helt vaccinationsforløb
 • Valg mellem visning af vaccinationer i kronologisk orden eller ordnet i forløb
 • Tilvælg/fravælg påmindelser om børnevaccinationsprogram

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
15
FMK-Online produktionsmiljøet er opdateret til version 2.31.17. Dette er et hotfix-release, som adresserer problemer med login med rollen behandlerfarmaceut.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
16
FMK-Online produktionsmiljøet er opdateret til version 2.31.15. Dette er et hotfix-release, som adresserer nogle loginproblemer, som visse apoteksbrugere har oplevet.

 • I forbindelse med at autorisationer som behandlerfarmaceuter er slået i gennem mandag 1/7, er der opstået login-problemer i FMK-online for en bestemt gruppe af  apoteksbrugere. Problemer rammer apoteksansatte som er bemyndiget af en apotekeren, hvor apotekeren har en autorisation som behandlerfarmaceut.
 • Visse apotekere har siden version 2.31.11 blev idriftsat 26/6 haft problemer med at logge ind i FMK-online pga. for stram validering af CVR-nummer.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
17
FMK opdateres i dag den 02.07.2019 på test1 med flg. ændringer:

 • FMK-5217 Validering for ændringer i dosering på dosisdispenseret LMO sammenligner ikke mængder korrekt
 • FMK-5210 GetDoseDispensingSummary, fejl hvis man er inden i en periode og der ikke er en næste
 • FMK-5239 Dosis-til-tekst skal indsætte "(gentages ikke)" ved engangsdoseringer

Til info, så er denne version bygget af hensyn til test, og der planlægges ikke med, at den skal videre til produktion. Ændringer forventes at komme med i en kommende 1.4.6.24.

Mvh FMK Teamet
18
Hej Åse,
Hvordan sikres at markeringen fjernes igen, når patienten ikke længere får varetaget medicinadministration i kommunen? Klinikerne stoler ikke længere på denne markering.
Vh Bjarke
19
DDV er i dag blevet opdateret til version 3.0.13.

Dette release indeholder et par mindre rettelser, interne forbedringer samt forberedelser til påmindelsesprojektet.
Listen kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen
20
Kære Alle

Tilknytningen af ”Visiteret til medicinadministration” sker nuværende i EOJ-systemerne og tilknytning har med de tidligere certificeringskrav kun været muligt på én eller flere kommunekode(r). Vi har i forbindelse med gennemgang af de nye krav for 1.4.4 E2/E4, hvor det bliver muligt at angive visiteret til medicinadministration mere specifikt på SOR- koder, konstateret at det kan resultere i at en borger står som visiteret til Medicinadministration på kommune niveau og den specifikke institution (eksempelvis botilbud). Det kan give indtryk af, at en borger er visiteret til medicinadministration 2 steder.
Vi er på baggrund af dette i gang med en afklaring af, hvad det betyder, at en borger er visiteret til medicinadministration. Gælder det kun den traditionelle ældrepleje eller gælder det også administration delmængder af medicinen på fx et rusmiddelcenter.
Vi vender tilbage med præcisering af kravene, og fastholder nuværende at det forsat skal være muligt at vise mere end én visiteret til Medicinadministration. 
Med venlig hilsen

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Sundhedsdatastyrelsen
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10