Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Opdateringen er nu udført.

Mvh FMK Teamet
2
Kære alle

Sundhedsdatastyrelsen gennemfører en dataoprydning af teknisk karakter. Det vil medføre, at der genereres advis’er på hhv. lægemiddelordinationer og medicinkort, idet der skabes nye versioner ved oprydningskørslen.
 
Oprydningen er udelukkende en teknisk korrektion, specifikt drejer det sig om sourceangivelse på diverse elementer. Fx at administrationsvejen Oral <OR> korrigeres til source <Medicinpriser> i stedet for <Local>. Det er manglende validering i fortiden, som vi nu gerne vil ha’ ryddet op i.
 
For modtagere af advis’er vil det betyde, at en ordination vil stå som ændret, uden at brugeren kan se nogen klinisk ændring. Hvis brugeren er i tvivl anbefales det at kontrollere, hvilken modifikator, der optræder på ordinationen. På de teknisk datagenoprettede ordinationer vil modifikatoren stå som:
 
Fornavn: System bruger
Efternavn: Fejlrettelse, Sundhedsdatastyrelsen
Role: System
Organisation: Sundhedsdatastyrelsen (Med CVR, adresse, telefon osv).
 
Datoen bliver 30.09.2020, hvor kørslen finder sted.
 
Advis modtageren skal altså blot synkronisere med det lokale medicinkort uden at foretage øvrige ændringer lokalt.
 
Kørslen finder sted den 30.09.2020 om aftenen. Advis'erne vil således dukke op ude hos brugerne torsdag morgen.

Grundet det ændrede versionsnummer vil alle øvrige anvendere også opleve at medicinkort har fået nyt versionsnummer uden at kunne spore kliniske ændringer. Igen her bør opmærksomheden henledes på modifikatoren: Senest ændret af

Såfremt denne post giver anledning til spørgsmål bedes I oprette en supportsag med jeres spørgsmål – så vil vi bestræbe os på at håndtere disse hurtigt, så jeres brugere ikke forstyrres unødigt i deres arbejde.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
 
3
Tirsdag den 29.09.2020 opdateres FMK til version 1.4.6.37 i produktionsmiljøet. Opdateringen foregår uden nedetid.

Listen af ændringer kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh FMK Teamet
4
Kære LPS og EOJ leverandør.

Skal du ikke med til mødet om VKA - kravene d. 20 oktober2020 kl 09:30 – 13:00? se evt. denne post http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1813.0

Jeg sender mødeindkaldelsen ud i morgen fredag d. 25. september efter kl 15:00. Tilmelding sker per mail til Åse Grønborg Sørensen, aags@sundhedsdata.dk – Ved tilmelding skal du oplyse mailadresse, på tilmeldte.

Til dem der allerede er tilmeldt, I kan læne jer tilbage og se frem til d. 20. oktober.
God fredag :)

Mvh Åse Grønborg Sørensen
FMK Klinisk koordinator.5
Desværre kan vi ikke deaktivere TLS 1.0 og 1.1 på enkelte test miljøer. Deaktiverer TLS 1.0 og 1.1 på testmiljøerne den 18. januar. 
6
Til orientering:

Som beskrevet i posting her på FMK Teknik d. 12/5 er der i DDV indført en automatik, der omsætter vaccinationsoprettelser til en effektueringer af anbefalede vaccinationer for børnevaccinationsprogrammet, når visse betingelser er opfyldt.

Regelsættet, der er besluttet af SSI, har haft en positiv effekt på antallet af anbefalede vaccinationer der fejlagtigt fremstår som ikke effektuerede, og en tilsvarende betydelig reduktion af vaccinationspåmindelser, der udsendes til forældrene på denne baggrund. Der er dog identificeret enkelte scenarier hvor reglerne utilsigtet effektuerer anbefalede vaccinationer, som barnet derfor ikke bliver indkaldt til senere. Det gælder specielt børn, der er tilmeldt 4-års vaccinationsprogrammet.

Derfor indfører SSI nu en generel justering af reglerne, idet en anbefalet vaccination kun effektueres automatisk såfremt den er planlagt indenfor de nærmeste 3 måneder. Hvis barnet dukker op hos lægen som 2-årig og modtager en MFR vaccination, så vil den anbefalede vaccination på MFR der ligger i 4-års programmet derfor ikke længere blive effektueret. Hvis barnet i stedet møder op hos lægen i en alder på 3 år og 9 måneder så vil MFR vaccinationen blive effektueret automatisk.

Bemærk at disse regler som tidligere nævnt er indført for at hjælpe sundhedsfaglige, der af forskellige årsager kommer til at oprette en ny vaccination i stedet for at effektuere en eksisterende, anbefalet vaccination. Der skal igen lyde en opfordring til leverandørene om at implementere tiltag i anvendersystemerne, der understøtter arbejdsgangen omkring vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tilføje advarsler når der oprettes vaccinationer med vacciner, der allerede indgår i et af borgerens tilknyttede vaccinationsforløb. Inspiration kan i denne sammenhæng hentes fra FMK Online.

Ændringerne er indført i DDV release 3.0.28, der p.t. findes på Test1. Release til produktion er ikke endelig fastlagt endnu, men vil formentlig ske indenfor de kommende 14 dage.

SSI vil i forbindelse med deres kommende nyhedsbrev orientere lægerne om ændringerne til den automatiske effektuering.

7
Kære alle

Se tidligere opslag fra den 7. september 2020.

Hvis du endnu ikke har testet, om dit system kan "overleve" en automatisk konvertering af en fritekstdosering til en struktureret dosering, så er det sidste udkald. Har du blot glemt at underrette mig, så skynd dig at gøre det nu. :)

Jeg beder dig om at fremsende testresultatet til mig asap og senest fredag, den 25. september 2020.

På forhånd tak.


Med venlig hilsen
pva. FMK teamet

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
 
E:    andw@sundhedsdata.dk
T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
www.sundhedsdata.dk
8
Er der nogen af test miljøerne hvor support for TLS 1.0 og 1.1 allerede er slået fra, som vi kan teste op imod?
9
I dag tirsdag den 22. september 2020 opdateres FMK i testmiljøerne til version 1.4.6.37.b. Versionen indeholder flg. ændringer:

  • FMK-6422 DD, Hent DD kort bruger forkert tidspunkt ved hentning af sortiments-ændringer

Den komplette liste af ændringer i 1.4.6.37 kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK Teamet
10
Version 1.37.15 udgår og i stedet deployes version 1.37.16.
Denne deployes på test1 i dag og på test2 i morgen den 18/9.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
Pages: [1] 2 3 ... 10