Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Tirsdag den 21. januar 2020 opdateres FMK på testmiljøerne til version 1.4.6.29.b. I forhold til 1.4.6.29.a indeholder versionen flg. rettelser:

  • FMK-5849 Beregn ValidTo i Erstat Recept   
  • FMK-5851 Nulpointerexception i CreatePlannedDispensing
  • FMK-5852 Fixet NullpointerException
  • FMK-5861 Nullpointer i erstat-recept ved erstatning af DetailedDrugText recept
  • FMK-5865 Rettet implicit samtykke
  • FMK-5843 ASCP00123096 DD PDF fejl (forkert overskrift samt linje mellem lægemiddel/visuel beskrivelse)

Den fulde liste af rettelser for 1.4.6.29 kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK Teamet
2
Vi gør opmærksom på, at FMK produktion udelukkende må kaldes med gyldige CPR-numre.
Vi har observeret en række kald med test-CPR-numre og andre fiktive CPR-numre til FMK i produktion, hvilket ikke er tilladt (ej heller med CPR-numre fra MedCom's liste af nationale test-CPR-numre). Vi henstiller derfor, at denne praksis ophører snares muligt.

Mvh
FMK Teamet
3
Kære Alle

Vedhæftet er en implementeringsnote til håndtering af adressering på recepter i forbindelse med håndtering af indkøbskurven i EOJ systemerne. Vi har skrevet direkte til EOJ- leverandør per mail og bedt om at de tager stilling til implementeringsnoten.

I bedes skriftligt tilkendegive, såfremt I har nogle spørgsmål til løsningen, har nogle forbehold samt om I kan acceptere at den gennemføres – med forventet understøttelse på FMK, medio februar 2020.
Sundhedsdatastyrelsen har præsenteret implementeringsnoten for LPS-systemerne ved afholdt møde d. 15. januar og de har accepteret løsningen som en her og nu håndtering. På sigt vil der blive arbejdet på en løsningsbeskrivelse hvor LPS-systemerne kan returnere nul som modtager lokation. EPJ- systemerne håndtere nuværende ikke receptanmodninger afsendt fra et EOJ-system.

I bedes besvare denne mail snarest muligt og senest mandag d.27.1.2020, da adresseringen giver problemer i driften for kommuner og apoteker.

Implementeringsnoten er vedhæftet.

På vegne af FMK teamet.

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
4
Kære Alle,

Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. E3, ang. akutpakning ifm. dosisdispensering. Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen (se evt. vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger), og ændringen bliver ligeledes publiceres på FMK-teknik.

I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leverancer og risici negativt.

Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.
I bedes besvare denne mail snarest muligt og senest d.27.1.2020 – de parter, der er involveret i igangværende udvikling er mundtlig orienteret om dette ændringsønske, håber derfor på forståelse for den korte svarfrist

Forslag til snitfladeændringen er vedhæftet, tidsplaner vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.

På vegne af FMK teamet.

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur
5
TAS-online er opdateret til version 3.1.0 i produktionsmiljøet.  Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende problemer:

TILSKUD-324   "Husk email i cookie" funktion giver stor risiko for ansøgninger med forkerte kontaktoplysninger
TILSKUD-325   En kladde der laves som genansøgning skifter til ny-ansøgning ved rediger/indsend

(TAS-online er tilskuds-administrationmodulet i FMK-online)

På FMK-klient teamets vegne
Jeppe Sommer
6
I forbindelse med almindelig vedligehold vil test1 og test2 miljøet kortvarigt være utilgængeligt i perioden 16:00-17:00.
Der forventes et nedetid på højest 1 minut.   
7
Torsdag den 16.01.2020 overgår FMK i Test1 miljøet til afsendelse af advis'er fra NAS 1.0 til NAS 2.0.

BEMÆRK: i henhold til Tidsplan for migrering fra NAS 1.0 til NAS 2.0 vil det på Test1 miljøet betyde, at efter FMK's skifte til NAS 2.0 vil klientsystemer først modtage FMK advis'er igen, når de selv har foretaget skiftet til at modtage advis'er via NAS 2.0.

I øvrigt vil processen være noget anderledes for test 2, idet der, i henhold til førnævnte dokument, vil være en overgangsperiode hvor advis'er bliver udsendt både via NAS 1.0 og NAS 2.0, og hvor FMK som et af de sidste systemer skifter til NAS 2.0 i uge 34.

Mvh
FMK Teamet
8
FMK-Online er opdateret til version 2.35.15 i produktionsmiljøet. Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende tekniske problemer:

FMK-Online
FMK-5830   Exception ved håndtering af udløbet idws-token
FMK-5825   Problemer med RemoteLog af fejl ved visse IE installationer
FMK-5816   Manglende fejlbesked ved opslag på ukendt cpr
FMK-5780   Blank skærm ved login hvis brugerens cpr hverken findes i Person- eller Autorisations-tabellerne

Medicinkortet app services
FMK-5824   Ved fejl fra NAS kan oprettes et pullpoint med en tom idliste
FMK-5829   NAS'en kan ikke håndtere størrelsen på idliste

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
9
Opdateringen er nu foretaget i hhv. test1 og test2.

Mvh
10
Test1 og test2 opdateres i dag mandag den 13.01.2020 med version 1.4.6.29 af FMK. Opdateringen sker uden nedetid. For den fulde liste af ændringer, se https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan.

Bemærk specielt flg. i forbindelse med dette release:

Mvh
FMK Teamet
Pages: [1] 2 3 ... 10