Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Annonceringer generelt omkring FMK / VKA implementeringsnoten
« Last post by aags on 2020-11-23 08:33:20 »
Kære Alle

Der er tilføjet et par enkle præciseringer til VKA implementeringsnoten, vedhæftet er en opdateret version. Noten kan også fremsøges under implementeringsnoter på FMK doku-wiki. 

Vi har efter VKA workshoppen i gangsat at Dosis2test, kan omsætte VKA- doseringerne til en tekststreng, således at de følger GUI kravene i certificeringskravene. I kan følge idriftsættelsen via releaseplanen.

Obs! anden post om maskinlæsbar format af ugefordeling skemaerne. http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1855.0

Pva. FMK teamet.
Åse Grønborg Sørensen
2
På Teknisk intro til VKA-kravene 20. oktober 2020 blev det lovet at gøre FMK-online's forslag til ugentlige fordelinger af VKA-lægemidler tilgængeligt i en maskinlæsbar form. Disse er vedhæftet her.

Fortolkning af data:

Data indeholder pt 26 forslag til hvordan et VKA-lægemiddel kan fordeles på hele og halve tabletter, for at opnå en samlet ugentlig dosering. Et konkret forslag er fx:

    [0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 1, 0.5],

Hvilket skal tolkes som doseringen
  • mandag: ½ tablet
  • tirsdag: 1 tablet
  • ondsdag: ½ tablet
  • torsdag: 1 tablet
  • fredag: ½ tablet
  • lørdag: 1 tablet
  • søndag: ½ tablet

Dette giver en samlet ugentlig dosering på 5 tabletter.

Data er i json-format, og består af
  • et ydre array, hvor hvert element svarer til et forslag til en ugefordeling
  • et indre array pr. forslag, der angiver doseringen for de 7 dage i ugen, startende mandag
3
FMK-Online er opdateret til version 2.38.3 i Test1

Resume

Denne release tillader borgere at bruge fuldmagt i FMK-Online.

Fejlrettelser

FMK-6225 Medicinadministration headerbox ser ikke godt ud i IE
FMK-6470 Ved skift imellem to eller flere roller, der er baseret på egen autorisation, caches det omvekslede idkort
FMK-6471 Indikationer for et lægemiddel findes via ATC koden - det bør i stedet findes via drugid

Forbedringer
FMK-6412 Brug dublet flaget i FMK's Yder register
FMK-6343 Pakningssubstitution på lægemidler uden fast pris (LMS05)
FMK-6482 Udbedring af mangler i implementation af fuldmagt i FMK-Online
4
FMK-Online er opdateret til version 2.38.3 i Test1

Resume
Denne release tillader borgere at bruge fuldmagt i FMK-Online.

Fejlrettelser
FMK-6225 Medicinadministration headerbox ser ikke godt ud i IE
FMK-6470 Ved skift imellem to eller flere roller, der er baseret på egen autorisation, caches det omvekslede idkort
FMK-6471 Indikationer for et lægemiddel findes via ATC koden - det bør i stedet findes via drugid

Forbedringer
FMK-6412 Brug dublet flaget i FMK's Yder register
FMK-6343 Pakningssubstitution på lægemidler uden fast pris (LMS05)
FMK-6482 Udbedring af mangler i implementation af fuldmagt i FMK-Online
5
Opdateringen er udført.

Mvh FMK-teamet
6
Mandag den 16. november 2020 opdateres FMK i testmiljøerne til version 1.4.6.39.c. Opdateringen foregår uden nedetid.

Versionen indeholder fejlrettelser til følgende issues som også var en del af 1.4.6.39.b:
FMK-6439, FMK-6454, FMK-6451, FMK-6457.

Den komplette liste kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
Bemærk endvidere at release i produktion er udskudt til Onsdag 18/11.

Mvh FMK Teamet
7
Teknikermøder / Referat fra Teknikermødet 28.oktober 2020
« Last post by Ellen Simonsen on 2020-11-09 16:09:41 »
Kære alle

Vedhæftet finder I referat fra mødet den 28.20.2020.

På FMK-teamets vegne
Ellen Simonsen
8
FMK validerer det pnummer apotekerne angiver for udleveringsapoteket i forbindelse med udlevering (CreatePharmacyEffectuation og CreateAndEffectuatePrescription)
Det sker på baggrund af et register der vedligeholdes af lægemiddelstyrelsen.

Denne validering giver p.t. en del udfordringer, da FMK modtager ændringer til disse med en vis forsinkelse, og der i de fleste tilfælde ikke er nogen historik for ændrede pnumre.
Det betyder blandt andet at apotekerne er tvunget til at opdatere pnumrene samtidig med at FMK modtager det opdaterede register fra lægemiddelstyrelsen.

SDS og Trifork foreslår derfor at FMK dropper denne validering og i stedet 'stoler' på den information om udleveringsapoteket, der modtages fra apoteket / apotekssystemet.
Det betyder også at FMK ikke længere vil berige navne og adresse på apoteket ud fra lægemiddelstyrelsens register, men blot gemme den information apoteket har medsendt i forbindelse med udleveringen.
Og det vil også være den indsendte information der returneres når apoteket eller andre efterfølgende henter udleveringen fra FMK.

Det vil sige at det er op til apotekerne og apotekssystemerne at sikre at pnummer, navn og adresse på udleveringsapoteket indberettes korrekt.

Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra apotekernes systemleverandører om de kan tilslutte sig dette.
9
Kære alle

Som annonceret tidligere (http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1829.0) skal der afvikles en central datagenopretning af data vedr. sources.

Opgaven er planlagt udført den 30.11.2020 om eftermiddagen. Det betyder at de genererede advis'er vil ramme kommunerne og andre klienter, der lytter på advis'er den 1.12.2020 om morgenen. Kommunerne og deres leverandører er informeret direkte herom.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
10
På baggrund af de indkomne kommentarer er der sket følgende ændringer til løsningsforslagene:
 - Der er tilføjet periode identifier til de returnerede perioder i dosisdispensering overblik
 - Der ændres ikke i Hent Pakkegruppe servicen. I stedet tilføjes en ny service Hent Pakkegruppe indhold.
 - Receptfornyende læge returneres IKKE på DD-kort. Det returneres i stedet kun i en ny service Hent Planlagt Dispensering detaljer (beskrivelse kommer i nyt opslag)

Revideret beskrivelse vedhæftet.
Pages: [1] 2 3 ... 10