Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Kære alle

Til jeres orientering er Certificeringskriterierne til FMK snitflade 1.4.4E2 nu publiceret på høringsportalen.

FMK programmet, Sundhedsdatastyrelsen vil gerne anmode om jeres evt. bemærkninger senest tirsdag d. 15 maj 2018. Evt. høringssvar kan sendes per mail til Åse Grønborg Sørensen, aags@sundhedsdata.dk , med emne: Høringssvar, FMK.

Du kan finde Høringsportalen via dette link https://hoeringsportalen.dk/. Søg på FMK, for at finde Certificeringskravene.


Med venlig hilsen
Åse Grønborg Sørensen
FMK Klinisk Koordinator, SDS.
2
FMK-Online opgraderes til version 2.20.10.

Release note for FMK-Online 2.20.10
Resumé: FMK-Online hotfix release - robust overfor dubletter i apotekerdata

Ændringer i forhold til forrige release (v 2.20.9):

FMK-Online:
Improvement
FMK-4463  FMK-online robust overfor fejlagtige dubletter i apotekerdata.

På FMK-Klient temaets vegne
/Mads Larsen
3
Test2 blev opdateret kl 8:34 i dag
4
Ny version af FMK (1.4.6.13) er netop deployet på test1 og test2 forventeligt 12/4.
Senere i dag og fremadrettet vil versionen kunne følge på https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan

Indholdet er:

Key   Fmk Type   Summary
FMK-4465   Intern   Request valideringsfejl skal logges som warnings, ikke errors
FMK-4459   Intern   Fjern check af BOR på CreatedBy når der er ReportedBy
FMK-4456   Intern   Nonclinical modificator på medicinkort
FMK-4455   Intern   Fjern ubrugt kode/autowiring
FMK-4453   Intern   Fjern dublerede exception klasser
FMK-4452   Intern   Fjern ubrugte fejlkoder
FMK-4448   Intern   PricelistVersionDate håndteres forkert mht til tidszone.
FMK-4447   Intern   Genbrug af messageid opdages ikke ifm retransmission
FMK-4445   Intern   ASCP00109603 Fejl i dosis2text vedr dosering med tom dosering
FMK-4443   Data justering   Håndtering af pauseringstidspunkter
FMK-4439   Ny funktionalitet   E3: Implementering af Afbryd Ekspedition af DD Periode (AbortEffectuationOfDDPeriod)
FMK-4437   Ny funktionalitet   E3: Implementering af EffectuateDoseDispensingPeriod
FMK-4436   Ikke aktiveret   Omlæg validering af OrgUsingId fra property til whitelisting
FMK-4434   Intern   Fjern JMX support
FMK-4432   Data justering   Begræns effektueringer i hent medicinkort til 30
FMK-4431   Data justering   Løse recepter vises ikke på DD-kort
FMK-4417   Intern   Inkorporering af admin modul
FMK-4402   Intern   Fjern propertystyring af sql-baseret retransmission
FMK-4372   Ny funktionalitet   E3: Implementering af StartEffectuationOfDoseDispensingPeriod
FMK-4022   Intern   Deadlock i RemovePatientRelation
5
Som udmeldt på releaseplan siden vil vi onsdag, den 4/4 opdatere FMK til version 1.4.6.12.

Releaseplanen viser listen af ændringerne i denne version
https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan.

Mvh
FMK-Teamet
6
Kære alle

I forlængelse af Receptbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 1. oktober 2017 offentliggør Lægemiddelstyrelsen nu  ”Bekendtgørelse om ændring til Receptbekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler.”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200168

Ændringerne uddyber 3 emner:
 
•   Uddybning af rekvisition (medicinbestilling)
•   Udlevering af NB-S lægemidler.
•   Dosisdispenseringsrecept, med en max. tidsperiode på 2 år.
 
Derudover er der tilføjelser til ikrafttrædelsesdatoer.
•   Tidsfristen for elektronisk ordination af Magistrelle lægemidler er udsat til  01.07.2018, hvor den tekniske understøttelse ventes klar. Indtil da skal magistrelle lægemidler, som hidtil, ordineres på papir-, fax- eller telefonrecept. Dette gælder også magistrelle lægemidler omfattet af §4, til brug i praksis og til dosisdispensering.
 
•   Tandlæger kan skrive recepter elektronisk per 1.oktober 2017, men skal først gøre det fra d. 1. januar 2019.
 
Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur
7
Vi er blevet bekendt med at Receptserverens lokationsnummer (5790000155811) er blevet fjernet fra SOR, som er det autoritative register for lokationsnumre. Det skete 21.03.2018.

Det medfører udfordringer i nogle systemer, der genererer en liste med valide apoteker ifm. oprettelse af recepter.
 
Systemleverandører der er berørt af problemet kan evt. vælge at opdatere deres database manuelt, så de opretter det Lokationsnummer manuelt, som er blevet slettet i SOR.

Det skal endvidere oplyses, at recepter kan oprettes UDEN at der sendes et modtagerapotek. Der har blot været en sædvane om, at man i stedet for ikke at sende noget modtagerapotek har sendt lokationsnummeret for Receptserveren.

Fremadrettet vil der nok komme en proces, hvor vi beder alle om at oprette recepter uden strukturen til modtagerapotek i stedet for at angive Receptserveren som modtagerapotek, for lokationsnummeret kan sandsynligvis IKKE genoplives i SOR!


Med venlig hilsen
FMK-teamet
8
Teknikermøder / Referat Teknikermøde den 27.02.2018
« Last post by Ellen Simonsen on 2018-03-22 06:21:00 »
Kære alle

Hermed referatet fra mødet den 27. februar.

Noter venligst datoen for næste møde, som er fastsat til den 20. juni 2018

På SDS og FMK teamets vegne

Ellen Simonsen
9
TAS / TAS opdateres 21/3 til ny version 2.20.4
« Last post by Mads Larsen on 2018-03-20 14:43:10 »
Ændringer siden sidste release:

Bug
TILSKUD-148   NPE i TAS når ingen drugs kan findes udfra det aktuelle drugs ATC   

Improvement
TILSKUD-274   Update AuditLogModul Client samt Kafka settings   
TILSKUD-125   Ved beregning af advarsler for drugs: Hvis id ikke findes nu, slå op historisk og vælg seneste   

På TAS-teamets vegne,
Mads Larsen
10
FMK-Online opgraderes onsdag 21/3 til version 2.20.9.

Release note for FMK-Online 2.20.9
Resumé: Normalt FMK-Online release med diverse forbedringer og fejlrettelser

Ændringer i forhold til forrige release (v 2.19.1):

FMK-Online:
Bug
FMK-4407   Pause tidspunkt kun hvis klinisk relevant
FMK-4420   Print medicinkort fejler hvis det man forsøger at printe en tidligere version af et medicinkort som indeholder privatmarkeringer
FMK-4418   Redigér pause knap vises selvom feature PausePeriodDialogEnabled er slået fra
FMK-4386   Redigering af LMO med udgået lægemiddel virker ikke i fmku
FMK-4375   fmk-online-boot og fmk-online-tilskud kan ikke deobfuskere stacktraces
FMK-4059   FMK-U Substitution / lægemiddelnavn i listen mangler
FMK-3698   Validering af indtastning af telefonnummer
FMK-4185   Antal udlev. dosisdisp. enheder vises ikke i listen med apoteksudleveringer 1.4.6
FMK-4340   Tilpas DD validering af slutdatoer efter doseringstype
FMK-4341   Vi bør vise antal (x) på bestillinger fanen ala Recepter og Effektueringer
FMK-4335   Pendant til FMK-1877, blot i FMK-U
FMK-4307   Bedre visning af fremtidige recepter i FMK-U
FMK-4271   FMK-U: Opret recept ud fra receptanmodninger medtager ikke pakkeantal
FMK-4309   Påbegynd ekspedition på fremtidig recept (fejlbesked kommer ikke frem)
FMK-4337   Kommatal skal vises med , ikke .
FMK-4332   FMK-U Opret DD recept til personer uden CPR bør også laves i U
FMK-4333   Kopi af FMK-3428 (lang doseringstekst) blot i FMK-U
FMK-4331   Opdater dosis-til-tekst version
FMK-4330   Manglende validering af værdi i fritekst styrke-felt

Feature
FMK-4423   Print af dosiskort som administrator
FMK-4416   Nudge brugere til kun at angive klokkeslet for pausering hvis det er klinisk relevant
FMK-4334   Forbedret oio-discovery løsning
FMK-3875   Info på status indlagt: tooltip med indlæggelserne
FMK-3570   Opfrisk knap
FMK-4371   Udvid logning i JWT-filter med info om app-version
FMK-4362   Antal effektueringer, recepter og bestillinger skal vises på fanerne i FMK-U

Tilskud-online

Bug
TILSKUD-256 ReimbursementCaseRelevancyCalculatorBuilder kaster RTE hvis den ikke kan finde drug!
TILSKUD-162 Null - når man søger tilskud til udgåede præparater
TILSKUD-275 ASCP00107902 Genansøgning fejler ved lægemiddel udenfor taksten, hvis formen heller ikke findes i taksten - TAS-online

Feature
TILSKUD-108 Forbedring af informationer eller handlemuligheder for kladder

På FMK-Klient temaets vegne
/Mads Larsen
Pages: [1] 2 3 ... 10