Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
På Test2 er det nye print layout aktiveret. På alle andre miljøer er print layout uændret. Således er det nu muligt at sammenligne nyt og gammel print layout på testdata. Data på testpatienter kan evt. kopieres mellem miljøerne med dump/restore i forbindelse med en ønsket sammenligning.
Sundhedsdatastyrelsen vender tilbage mht. forløb på design af de endelige print.

Mvh
Sundhedsdatastyrelsen
2
Ny version af FMK (1.4.6.18) deployes i dag på test1.

Indholdet er:
Key   Fmk Type   Summary
FMK-4803   Intern   CreateAndEffectuate fejler på recepter Til Brug I Praksis
FMK-4799   Intern   Sæt kun InternalPersonIds.InUse hvis ikke allerede sat
FMK-4798   Intern   Opret intern person id fejler for nyfødte, hvis første kald for cpr-nummeret giver valideringsfejl
FMK-4795   Data justering   Indication i ReplacePrescription bliver ikke respekteret i ReplacePrescriptionRequest kaldet
FMK-4793   Data justering   LMO ikke pauseret, men DD kort tror den er pauseret
FMK-4792   Data justering   CertTest-56 fejler med korrekt input
FMK-4791   FMK-online   Hvis man fremsøger et ugyldigt CPR, og derefter fremsøger et andet cpr med 1 tegns forskel så virker søg knappen ikke
FMK-4787   Data justering   Dosis-til-tekst supplerende tekst skal kun forekomme 1 gang
FMK-4781   Data justering   Opret recept ud fra bestilling med SOR id som OrderedBy fejler
FMK-4776   Data justering   Pausering uden fra-dato men med til-dato skrives med fra-dato men uden til-dato
FMK-4774   Snitflade   SOR ud af PEM og Kommune ind i 1.4.6
FMK-4772   Intern   Fejl i DumpRestore: plannedDispensing subdrug slettes ikke normalt.
FMK-4769   Data justering   Drug mangler efter CreateAndEffectuate af DD recept
FMK-4767   Intern   Brug af KRS's SorOrganisation tabel
FMK-4765   Snitflade   Mulighed for at vælge nyt/gammelt print i kald
FMK-4763   Intern   E3: Implementering af slettejob
FMK-4762   Validering   E2 Hent dosisdispenseringskort skal fejle på datoer ældre end 2 år
FMK-4759   Intern   Slettejob sletter ikke Drugs tilknyttet til Effectuations
FMK-4755   Validering   E3 DrugsNotInCatalog skal kun give warnings ved startEffectuationOfDDPeriod
FMK-4753   Intern   Sommer/vintertidsfejl i DosageTypeCalculator
FMK-4751   Data justering   DD PDF anvender forkert dato i Receptudløb kolonnen
FMK-4750   Data justering   Fejlagtige warnings ved ignorePeriods på Beregnet DD-kort
FMK-4745   Data justering   Fjern kobling mellem receptens gyldighed og dosesdisperingsdatoer
FMK-4744   Validering   Strukturerede-doseringer med <DosageEndingUndetermined> må ikke benyttes når LMO har fastsat behandling-slut
FMK-4742   Data justering   DD pdf print Pakkegruppe ønskes erstattet af Deadline
FMK-4741   Data justering   Recept med 999 genudleveringer kan ikke vises i 1.4.6
FMK-4735   Intern   Reset i dumprestore fejler
FMK-4728   Data justering   DD PDF: Manglende skillelinje hvis både ordination 1 og 2 er uden tidsangivelse
FMK-4726   Snitflade   E4: Ordinationsændringer afstemmes efter DD-perioder
FMK-4720   Ny funktionalitet   Opret schema for 1.4.4.E4
FMK-4719   Intern   XMLObject kan ikke parse visse datoer ASCP00114204
FMK-4717   Intern   Log automatiske handlinger i log4j
FMK-4163   Data justering   Autom. certificeringstest nr. 1 kan ikke gennemføres med OK resultat, da lægemiddel er udgået
FMK-3321   Intern   Advarsel ved brug af forkert datoformat i REST-snitflade
FMK-2821   Data justering   ValidationSender fejl på OrganisationName

Versionen kan følges på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
3
Som beskrevet i post http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1440.0 er der lagt nye doseringsforslag og enheder på Test1.

Der har fra regionerne været ønske om, at der fortsat publiceres regneark indeholdende enheder.

I det vedhæftede ark, er der 4 faner:
  • Alle lægemidler med tilknyttet enheder (Total)
  • Tilføjede lægemidler med enheder (Added)
  • Fjernede lægemidler eller enheder (Removed)
  • Lægemidler hvor der er nye enheder (Changed)

Der er ligeledes sat et filter ind i toppen af arket, så det er nemmere at filtrere / søge.

Regnearket indeholder enheder fra de doseringsforslag, der er frigivet 2018-11-28 10:41

Med venlig hilsen
FMK Teamet
4
Lægemiddelstyrelsen har frigivet nye doseringsforslag og doseringsenheder. Disse er i dag lagt på Test1 NSP'en og kan hentes der. Frigivelsen af  doseringsforslagene i produktion vil følge nedenstående plan.

2018-12-05 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test1 NSP'en
2018-12-05 Regneark med nye/ændrede/slettede doseringsenheder publiceres på FMK-Teknik under emnet http://www.fmk-teknik.dk/index.php?board=19.0
2018-12-10 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test2 NSP'en
2018-12-14 Doseringsforslag og doseringenheder klar på produktion, udd og prodtest NSP'erne 

Med venlig hilsen
FMK Teamet
5
I dag den 4/12 opdateres FMK til version 1.4.6.17.h uden nedetid. Opdateringen vil rette følgende indrapporterede fejl.

FMK-4810 ASCP00115694 ASCP00115584 Udløbne pauseringsperioder fremstår fejlagtigt stadigt som pauserede på pdf print

Problemet er, at lægemiddelordinationer med en udløbet pauseringsperiode fremstår som værende pauserede på PDF printet, altså også efter pauseringsperiodens udløb.

se også - https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK Teamet
6
Der er blevet publiceret en ny version 1.1.17 af fmk-dosis-til-tekst-ts på npmjs.org. Væsentligste ændring er, at den lange doseringstekst nu bliver opbygget lidt anderledes når der anvendes supplerende tekster i doseringsperioder. Den supplerende tekst gentages ikke længere pr. dosis, men anføres nu kun én gang samlet efter de enkelte doseringers tekster.

Eksempel, før:
Doseringsforløbet starter fredag den 1. januar 2018, gentages hver dag, og ophører onsdag den 1. januar 2019:
   Doseringsforløb:
   1 tablet morgen tages med rigeligt vand + 2 tabletter middag tages med rigeligt vand + 3 tabletter aften tages med rigeligt vand + 4 tabletter nat tages med rigeligt vand

Eksempel, nu:
Doseringsforløbet starter fredag den 1. januar 2018, gentages hver dag, og ophører onsdag den 1. januar 2019:
   Doseringsforløb:
   1 tablet morgen + 2 tabletter middag + 3 tabletter aften + 4 tabletter nat.
   Bemærk: tages med rigeligt vand

Ændringen gennemføres i FMK som sagsnr. FMK-4787. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det bliver tilgængeligt i produktion, men de enkelte releases inkl. sagsnumre kan som sædvanligt følges på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan.
7
Kære alle

Den centrale FMK-løsning er nu klar til cpr-nummerskift i forbindelse med juridisk kønsskifte m.m.

For at teste, om dit system kan håndtere både gamle og nye cpr.numre uden at fejle, beder jeg dig om at teste i henhold til vedhæftede testark.

Vedhæftet finder du også information til selve funktionen samt en følgeskrivelse til testarket.

Jeg står gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål.


Med venlig hilsen

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur

 
E:    andw@sundhedsdata.dk

T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
 
www.sundhedsdata.dk
8
Test2 miljøet vil kortvarigt være utilgængelig i løbet af eftermiddagen.
9
Aktiveringen af hård validering ved forkert anvendelse af modifikatoren other vil blive aktiveret onsdag d. 5/12 mellem kl 12 til 14.

Som beskrevet i fmk's wiki (http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.2:modifikator#anden_aktor) må "anden aktør"/other modificator kun anvendes, når der ikke er tale om Autoriseret sundhedsperson eller en borger. Dette vil fremover blive valideret og fejlmeldt.

Siden 9/8 2017 har FMK logget når reglen ikke blev overholdt. Der er løbende blevet kommunikeret i forhold til de systemer der har haft problemer.

Mvh
FMK teamet
10
Kære Alle,

Der er i dag deployet et nyt FMK-Online modul, som kan anvendes af læger og sygeplejersker til at få vist en borgers livstestamente-registrering, samt fra næste år også behandlingstestamente. Derudover er der for visse brugere mulighed for at få vist organdonorregistrering.

Der er ikke ændret på øvrige FMK-Online moduler i forbindelse med dette.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
Pages: [1] 2 3 ... 10