Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Teknikermøder / Næste møde OBS ny dato
« Last post by Ellen Simonsen on 2017-09-21 15:43:20 »
Kære alle

Det har desværre ikke været muligt at skaffe lokaler den 1. november.

Mødet afholdes derfor tirsdag den 7. november i Fredericia på Uddannelsescenteret (Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia).

Dagsorden og tilmeldingsformular annonceres senere.

Venlig hilsen
Ellen Simonsen
2
Hey Ann

Vi har drøftet dit forslag med SDS. Eftersom løsningen (regnearksrapporten med doseringsenheder) er under udfasning, så vil der ikke blive udviklet yderligere på denne, herunder tilføjet ekstra information. I stedet henvises til Lægemiddelstyrelsens takst/medicinpriser, hvor de ønskede data er tilgængelig.

Venlig hilsen
FMK Teamet

Det er ønskeligt, hvis der er yderligere oplysninger i de fire ark om lægemidlerne. Det vil hjælpe i gennemgangen i forhold til anvendelsen i de enkelte medicinmoduler og i forhold til hensigtsmæssigheden af den enkelte foreslåede FMK doseringsenhed i de enkelte medicinmoduler.
De informationer, der er relevante, er:
- Lægemiddel form (lms01, felt 07)
- Styrke (gerne styrke klartekst fra lms01, felt 10)
- ATC kode (lms01, felt 15)
- ATC kode tekst (ud fra ATC kode og lms12, felt 6)
- Administrationsvej (lms01, felt 16)
- Evt. afregistreret dato, hvis lægemidlet er afregistreret i taksten (lms01, felt 24)
- Oplysning om lægemidlet eksisterer i den takstversion, hvor enheder for doseringsforslag er frigivet (eksempel: den seneste liste er fra 25. august 2017, og derfor bør det oplyses om lægemidlet eksisterer i takstversion 201733)

Med venlig hilsen
Ann Jakobsen
Farmaceut
Sygehusapoteket Region Nordjylland
3
Hej Thomas,

Nej, der er ingen rettelser til snitflade eller wsdl'erne. Denne snitfladeversion blev egentlig tilføjet i BEM 2.7, men da version 2.7 og 2.8 aldrig nåede til produktion, er det først fra 2.9 at den er tilgængelig i produktion, så det er derfor, jeg skrev snitfladen på under ændringer.

Mvh. Ole
4
Hej,

Er der rettelser til Bemyndigelsesservice_2017_08_01 eller Bemyndigelsesservice_inline_2017_08_01 wsdl?

vh
Thomas
5
Udført.
6
Bemyndigelsesservicen (BEM) er blevet opdateret fra version 2.6 til version 2.9

Følgende er ændret:

- Snitfladeversion bemyndigelsesservice_2017_08_01 tilføjet. Se http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:bem:2.0:bem_2.0_snitflade
- Funktionalitet til auditlogning af kald til servicen tilføjet

På FMK-Teamets vegne,
Ole Bak Jensen
7
Idag den 20. september mellem kl 12:00 til 12:15 vil der blive udført service på TEST2 med nedetid pga database vedligehold. Systemet forventer utilgængeligt i 10 min.
Sagen her opdateres når arbejdet er udført.

Mvh FMK teamet
8
Ved angivelse af doseringsenhed på en dosering anvendes UnitText(s) elementet (af typen DosageQuantityUnitText(s)Type). Elementet giver mulighed for at angive en kilde (source) samt en dato:
  • <UnitText source="Doseringsforslag">stk</UnitText>
  • <UnitText source="Medicinpriser" date="2016-10-01">stk</UnitText>
  • <UnitText source="Local">grønne plastbægre</UnitText>
Elementets indhold er ikke en reference eller en kode, men blot en tekstuel værdi hvor enheden angives direkte. Klientsystemerne er altså ikke indbyrdes afhængige af at kunne slå værdien op i stamdata eller andre registre, og derfor er source og date attributterne i praksis ikke nødvendige.

FMK kunne i princippet bruge værdierne til at validere indsendte data, men da klientsystemerne typisk har valgt at eksponere feltet som fritekst sker dette ikke, da da lægen ikke skal afvises blot fordi hun skriver "styk" i stedet for "stk". Det er derfor besluttet at udfase source og date attributterne på <UnitText> og <UnitTexts> elementerne. Denne ændring implementeres Extension E2 og nyere snitflader (1.4.4.E2 samt 1.4.6.E2 p.t.).

På tidligere snitflader er det endvidere besluttet at returnere værdien Local i source attributten, samt at udelade datoen, uagtet hvad klientsystemet oprindeligt har indsendt. Begrundelsen herfor er at man alligevel ikke kan stole på, at elementets værdi kan henføres til den angivne source, da den som beskrevet ovenfor i praksis bør fortolkes som ikke-valideret fritekst.

Det vil blive annonceret senere hvornår ændringen kan testes på testsystemerne.

Klientsystemer der af forskellige årsager gør brug af source attributten på UnitText(s) elementer bør allerede nu undersøge om ændringen får uhensigtsmæssige konsekvenser og i givet fald indmelde dette snarest muligt.

Med venlig hilsen

FMK-teamet

9
FMK-Onlines modul til bemyndigelser (BEM-Online) opdateres fra version 2.1 til 2.3 i TEST2-miljøet.

I version 2.3 er der tilføjet følgende til håndtering af udløbne bemyndigelser:
  • Der vises en advarsel, hvis en bemyndigelse udløber indenfor de næste 90 dage.
  • Det er muligt at få vist udløbne bemyndigelser.
  • Bemyndigelser, der snart udløber, eller er udløbet, kan fornys med en Forny-knap, som forlænger gyldigheden.

På FMK-Teamets vegne,
Ole Bak Jensen
10
FMK-Onlines modul til bemyndigelser (BEM-Online) opdateres fra version 2.1 til 2.3 i TEST1-miljøet.

I version 2.3 er der tilføjet følgende til håndtering af udløbne bemyndigelser:
  • Der vises en advarsel, hvis en bemyndigelse udløber indenfor de næste 90 dage.
  • Det er muligt at få vist udløbne bemyndigelser.
  • Bemyndigelser, der snart udløber, eller er udløbet, kan fornys med en Forny-knap, som forlænger gyldigheden.

På FMK-Teamets vegne,
Ole Bak Jensen
Pages: [1] 2 3 ... 10