Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Hej Bjarke

Hvis de effektueringer, som sygehusene har ansvar for, handler om medicin, som patienterne får med hjem, bør de også registreres på FMK. Administrationer, der gives på sygehuset skal ikke overføres til FMK, såfremt de ikke er virksomme efter patienten forlader sygehuset..

For bostederne handler det om medicinering, som ikke ellers optræder på FMK, hvis administrationerne ikke registreres.

Vh Ellen Simonsen
2
Hej,
RSD har indgivet høringssvar via NSPOP.
Jeg vil dog give Helle Møller ret i hendes indsigelse. EPJ håndtere ligeledes "effektueringer" i eget medicinmodul, der kommer fra "eget  medicinskab" det må EOJ også kunne håndtere.
Desuden har klinikerforum taget stilling til, hvilke effektueringer der skal registreres på FMK, med fokus på at det skal give klinisk mening.
3
Mandag den 26. februar aktiveres ændringen i produktion.

Med venlig hilsen
FMK Teamet
4
Den 19. Februar fortager vi en større systemopgradering på bem i test1. Systemet vil være utilgængelig fra kl 13:30 til 15:00.
5
Teknikermøder / Dagsorden for Teknikermødet en 27. februar
« Last post by Ellen Simonsen on 2018-02-13 21:25:07 »
Kære alle

Som tidligere annonceret afholdes næste møde den 27.02.2018 på Godsbanen i Århus.

Dagsordenen er
10:00 - 10:15  Velkomst, præsentationsrunde
10:15 – 10:45 Status fra Sundhedsdatastyrelsen
10:45 – 10:55 BEM2 / BEM online – udløbne bemyndigelser
10:55 – 11:00 DD recepter til personer uden CPR-nummer / demo i FMK-online
11:00 – 11:20 Korrekt anvendelse af doseringsforslag (gennemgang af hele værktøjskassen)
11:20 – 11:30 Implementeringsnoter
11:30 – 12:00 Kvalitetsopfølgning
12:45 – 13:00 Versionering af Hent medicinkort (høring)
13:00 – 13:15 Antal returnerede effektueringer (høring)
13:15 – 13:30 Fremtidige recepter
13:30 – 13:45 AK – rescope – hvor er vi nu
13:45 – 14:00 Hent dosisdispenseringskort som PDF / status vedr. DD
14:00 – 14:30 Indkomne forslag / eventuelt
14:30 – 14:45 Evaluering / næste møde

Husk tilmelding senest den 22. februar via dette link  https://doodle.com/poll/ba9qre43kgcc5a9a

På SDS og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
6
Ny version af FMK (1.4.6.11) er deployet på test1 (i går) og test2 i dag.

Releaseplanen viser listen af ændringerne i denne version eller se her under.
https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan

FMK-4357 Justeringer til udvidet validering
FMK-4254 SetMedicineCardReviewedRequest fejler ikke for nyfødt, selv request ikke indeholder MetadataModificator
FMK-4255 ModificationMetadata ignoreres ved CreatePatientRegistrationRequest
FMK-4321 E3: Implementering af CreateDoseDispensingPeriod
FMK-4356 §4 valideringen skal checke på A* og ikke kun AP4
FMK-4355 NPE på createPrescriptionMedication NotUdleveringsgruppeAP4
FMK-4325 Fjern persistering af doseringstekster
FMK-4363 Anvend nye felter i FMK kald til auditlog modul
FMK-4347 Lægemiddelordination kun med Empty structures bør ikke kunne oprettes
FMK-4323 E3: Implementering af DeleteDoseDispensingPeriod
FMK-4367 Oprettelse af cannabis-recepter til brug i praksis er ikke tilladt
FMK-4322 E3: Implementering af UpdateDoseDispensingPeriod
FMK-4070 Backend validering ikke-strukturet doseringsslutdato < ikke-strukturet doseringsstartdato
FMK-4373 Fjern propertystyring af logning/afvisning af soap requests med forkerte endpoints
7
Som udmeldt på releaseplan siden vil vi torsdag, den 8/2 opdatere FMK til version 1.4.6.10 fra den tidligere version 1.4.6.9.

Releaseplanen viser listen af ændringerne i denne version
https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan.

Mvh
FMK-Teamet
8
Hej Teknik

Det undrer mig, at FMK nu bliver et administrationsværktøj.  Kan det ikke i bostederne virke som i EOJ, hvor de dokumenterer administrationer lokalt?

Det kan det jo nok ikke siden I efterspørger et antal effektueringer som skal vises. :)

30 lyder af mange i min optik. Hvem har gavn af at se så mange? Jeg tænker max 1 uge tilbage hvis, der er flere daglige effektueringer. Er der ikke flere daglige administrationer kan man måske nøjes med vise de sidste 5 -10 (blot er bud)
vh Helle Møller

Kære Helle

Bostederne er i denne sammenhæng specielle. Når kommunerne registrerer deres administration, sker det oftest på baggrund af en apoteksudlevering. Denne apoteksudlevering er tilgængelig på FMK. Når bostederne admininstrerer medicin er det medicin fra eget lager, som ikke optræder som recept/apoteksudlevering. Hvis andre efterfølgende skal kunne se, at borgeren har fået medicin, skal det registreres som effektueringer på FMK.
Venlig hilsen
Ellen Simonsen
9
Hej Jan

I medicinkort skærmbilledet i Region Syd, vises ordinationer, recepter, effektueringer og bestillinger - i et samlet overblik.

Jeg er ikke så vild med at begynde at "skære" i mængden af data, ihvertfald ikke uden at gøre lægen opmærksom på det.
Så hvis mængden af effektueringer vokser så meget lige nu, at I ikke kan sende dem ud med medicinkortet, så skal vi have
lavet nogle systemtilpasninger, hvor vi f.eks. gør lægen opmærksom på, hvis alle effektueringerne ikke vises, og giver
mulighed for f.eks. højreklick-vis-effektueringer, hvor vi så henter effektueringerne selv.

Så jeg mener det er en OK vej at gå, at I kun leverer en delmængde af effektueringerne med medicinkortet, men samtidig
syntes jeg i bør sende noget med ud, som indikerer at "der er flere".

VI vil så lave systemtilpasningerne hertil.

Mvh
Palle.

P.S. skal nok lægge ovenstående i en supportsag på NSPOP.
 
10
Hej Teknik

Det undrer mig, at FMK nu bliver et administrationsværktøj.  Kan det ikke i bostederne virke som i EOJ, hvor de dokumenterer administrationer lokalt?

Det kan det jo nok ikke siden I efterspørger et antal effektueringer som skal vises. :)

30 lyder af mange i min optik. Hvem har gavn af at se så mange? Jeg tænker max 1 uge tilbage hvis, der er flere daglige effektueringer. Er der ikke flere daglige administrationer kan man måske nøjes med vise de sidste 5 -10 (blot er bud)
vh Helle Møller
Pages: [1] 2 3 ... 10