Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
FMK-Online produktionsmiljøet er nu opdateret til version 2.32.11.

Resumé

Denne FMK-online release er forberedt til at kunne koeksistere med håndtering af dosiskort for udvalgte pilot-apoteker. Derudover indeholder releasen fejlrettelser.

FMK-Online fejlrettelser

FMK-5338 Behandlerfarmaceuter med anden autorisation kan ikke komme på FMK-online

FMK-5305  Brug SorOrganisation til alle apoteksopslag (undtagen apoteks-udleveringssteder)

FMK-5304  Tilføj API der tillader at et modul kan finde sit container element uden at kende DOM-id

FMK-5281  Ændret advarselstekst ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort

FMK-5278  Tilføjet sorteringsmulighed i Status-kolonnen på recepter-fanen

FMK-5233  'Andre lægemidler' fejlbesked ved genudlevering

FMK-5201  FMK-Online stamdata schemas er nu forkerte pga sletning af 1.2.0 schemaer

FMK-5176  Tillad SOR-organisationer - vis advarsel når der vælges kommune som ansættelsessted (ikke enablet funktionalitet)


Tilskud-online fejlrettelser

TILSKUD-317  Sammenkædning af logs imellem tas-online og tas via request handle er mangelfuld og i mange tilfælde forkert

TILSKUD-314  Hent CTR konto kan komme til at låse hele FMK-Online, set på TEST2

TILSKUD-312  Sletning af kladde ifm. indsendelse fejler, når kladden er en gemt genansøgning

TILSKUD-299  Opdater knappen burde virke for alle faner Tilskud

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer
2
DDV er i dag blevet opdateret til version 3.0.14.

Dette release indeholder flere mindre rettelser, interne forbedringer samt forberedelser til påmindelsesprojektet, herunder bl.a.:
[DDV-1172] - Oprettelse af en forrige vaccination i IDWS hvor PartlyEffectuator er tom, skaber et mystisk respons
[DDV-1184] - IDWS: Vedligehold af anbefalede vacc. som POCES fejler - 'CreatedBy' mappes ikke korrekt
[DDV-1187] - Skemavalideringsfejl i GetVaccinationCard
[DDV-1188] - Skemavalideringsfejl ved getVaccinationCard - invalid OrganisationType
[DDV-1192] - Tilføj DCC-support/-config af 1.4.0.E1 etc
[DDV-1200] - ExtendedModificator med tomt autorisationsnummer og/eller -navn mappes forkert
[DDV-1202] - Map af "OtherPerson" fra ExtendedModificator ved null skal være skema-valid

Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen
3
Pga. nødvendige ændringer kommer den version af receptmodulet, der har været deploy'et i hhv. test1 og test2 miljøerne den seneste uge, ikke videre i produktion. I stedet releases en ny version 1.33.2 i dag og i morgen (20. og 21.08.2019) i test1 og test2, der indeholder de samme ændringer som den tidligere, foruden en enkelt rettelse (FMK-5264).

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Releasen indeholder følgende:
FMK-5243   Pakning mangler på 1.4.6 DD effektueringer
FMK-5091   UndoEffectuation fejler hvis den udføres af anden afdeling   
FMK-5186   RM bør bruge Paknings source-date til at søge stamdata
FMK-5231   Fejl ved dannelse af fejlmeddelelse for createAndEffectuatePrescription
FMK-5274   RM understøttelse af eCPR
FMK-5264   Muliggør brug af alle organisationstyper sammen med SOR-id i receptmodulet
FMK-5341  Fejl i receptmodul ved restore af dump uden organisationTypeName

Mvh
FMK Teamet
4
Kære alle

Velkommen tilbage fra ferien.

Jeg vil hermed høfligst henlede din opmærksomhed på den test, der måske ramte dig lige inden eller under ferien.
 
Har du således endnu ikke sendt mig dine testresultater, så se venligst vedhæftede filer og send resultaterne til mig senest den 2. september 2019 og gerne før.


Med venlig hilsen

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
 
E:    andw@sundhedsdata.dk

T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
 
www.sundhedsdata.dk
5
Ja, vi (EG) er helt sikkert interesseret i at tage de nye services i brug, hvis de bliver gjort tilgængelig på 1.4.4.E2 snitfladen.
Men det kommer selvfølgelig også an på, hvornår de bliver gjort tilgængelig.
6
Annonceringer generelt omkring FMK / Nyt design af FMK-print - workshop
« Last post by andw on 2019-08-16 17:09:26 »
Kære alle

Vedhæftet modtager du invitation til FMK-print workshop den 5. november 2019 hos Sundhedsdatastyrelsen.
Seneste tilmelding: 28. oktober 2019.


Med venlig hilsen

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
 
E:    andw@sundhedsdata.dk
T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
 
www.sundhedsdata.dk
7
Ja, uge 37 er også fint for os  :)
8
Det er helt fint Ellen
9
Tak for hurtig repsonse.

De nye services vil kunne være tilgængelige på testmiljøerne uge 37. De vil muligvis kunne være på Test1 allerede ultimo uge 36. Er det en farbar plan for jer ?

Vh Ellen Simonsen
10
Ja, vi (DXC Technology) er helt sikkert interesseret i at tage de nye services i brug, hvis de bliver gjort tilgængelig på 1.4.4.E2 snitfladen.
Men det kommer selvfølgelig også an på, hvornår de bliver gjort tilgængelig.
Pages: [1] 2 3 ... 10