Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
FMK-Online i Test1 og Test2 miljøerne er i dag opdateret til version 2.28.3. Denne release er et mindre hotfix-release, som hovedsageligt adresserer fejl i TAS konstateret siden 2.28.1

Derudover indeholder releasen ændringer som forudsætninger for udrulning af seneste Medicinkortet app version (afvisningsårsag).

Bug
FMK-4915  Understøt remote logning i Medicinkortet Appen
FMK-4920  Hent alle receptfornyelser
FMK-4937  Mere logning i JWT-filter
FMK-4894  Uhensigtsmæssighed i forbindelse med oprettelse af medicintilskud
TILSKUD-302  Vi skal tilbyde ET som mulighed for tilskud, hvis lægemidlet er magistrelt
TILSKUD-303  Når man sender YO til medisys, så bliver blanketterne ikke gemt

Feature
FMK-4936: REST-Udstilling af hent medicinkort i 144E4

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
2
Version 1.29.2 af receptmodulet deployes på test1 i morgen.

Versionen indeholder blandt andet en del rettelser til fejltekster, der slår igennem både på apotekssnitfladen og 1.4.6.
Der er sket en generel opdatering af terminologien i fejlteksterne så begrebet 'ordination' er erstattet af recept, da ordination kan forveksles med en FMK lægemiddelordination.
Desuden oversættes receptstattusser til dansk i fejlteksterne.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

3
I dag den 20.02.2019 vil FMK blive opdateret til version 1.4.6.19.d i produktionsmiljøet. Den nye version indeholder flg.:

FMK-4966 Magistrel Lægemiddel med flere ATC smider RTE ved berigelse
FMK-4968 Register/RemovePatientRelation af type INDLAGT fejler hårdt på gammelt CPR for cpr-skiftet person

Den komplette liste af ændringer for 1.4.6.19 kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh FMK Teamet
4
Ny version af FMK (1.4.6.19.d) deployes tirsdag den 19. februar 2019 på test1 og test2.

I forhold til 1.4.6.19.c indeholder versionen flg.:

FMK-4966 Magistrel Lægemiddel med flere ATC smider RTE ved berigelse
FMK-4968 Register/RemovePatientRelation af type INDLAGT fejler hårdt på gammelt CPR for cpr-skiftet person

Den fulde liste af ændringer for 1.4.6.19 kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh FMK Teamet
5
Teknikermøder / Teknikermøde 27.02.2019
« Last post by Ellen Simonsen on 2019-02-13 16:01:09 »
Kære alle

Hermed dagsorden for det kommende møde i Teknikerforum, som afholdes i Århus på Godsbanen, lokale Remisen:

Dagsorden
10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
10.15 – 10.30 Opfølgning fra seneste møde
                    Sortering ifbm. paginering af effektueringer
                         Opfølgning vedr. hent bestillinger
10.30 – 11.00 Orientering ved Sundhedsdatastyrelsen
                   Roadmap
                   Emner fra styregruppemødet
                   Nyt vedr. kommissorie /mødeprocedure
                   Doseringer for Methotrexat – kan vi forbyde fri tekst doseringer?
                   Evalueringsproces for nyt print
                   Kvalitetsopfølgning (Åbne recepter på seponerede/udløbne lægemiddelordina-tioner)
                   CPR-skifte idriftsat i FMK

11.00 – 11.15 Implementering af afvisningsårsag ved ibrugtagning af EO snitfladen 1.4.4 E2
11.15 – 11.30 DDV påmindelser og stamdata
11.30 – 12.00 Magistrelle lægemidler – nyt register / implementering i anvendersystemerne

12.00 – 13.00 Frokost / networking
13.00 – 13.15 SOR – klar til ibrugtagning. Drøftelse af implementering i anvendersystemerne
13.15 – 13.30 Oprydning i POR vedr. ’visiteret til medicinadministration’
13.30 – 13.45 SEB – info vedr. plejehjemsassistenter
13.45 – 14.00 Strukturerede doseringer
14.00 – 14.30 Indkomne emner / forslag
14.30 – 14.45 Evaluering / næste møde

Der er denne gang indkaldt til møde som en kalenderinvitation, udsendt af Elishbah Noor Aadil, Sundhedsdatastyrelsen. Tilmelding sker ved at acceptere mødet.

Dagsorden samt kalenderinvitation er sendt pr. mail til relevante/kendte mailadresser. Vi annoncerer dog også mødet her, såfremt du ikke er på den eksisterende mailliste.
Såfremt du ønsker at tilmelde dig til mødet den 27. februar og IKKE har fået en invitation pr. mail, skal du sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk.
Såfremt du ønsker at komme på listen over interesserede i TEknikermøder skal du nligeledes sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk

På FMK teamets vegne

Ellen Simonsen
6
Update DDV 3.0.7 er nu også deployed på TEST2

DDV version 3.0.7 blev released til TEST1 fredag 2019-02-08 og forventes deployed på TEST2 senere i dag.
Denne release indeholder en omfattende mængde interne rettelser og forbedringer, justeringer af udlæste data, forberedelser til kommende snitflade samt ny funktionalitet:
    * [DDV-1026] - Svar fra services er ikke skemavalide
    * [DDV-1027] - skemavalide svar: Vaccine-strukturen mangler "VaccineKeywordsText".
    * [DDV-1028] - skemavalide svar: VaccinationPlanItemMinimumInterval må ikke være 0
    * [DDV-1029] - skemavalide svar: VaccinationPlanItemIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1030] - skemavalide svar; VaccinationPlanVersionIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1031] - skemavalide svar: VaccinationPlanIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1033] - skemavalide svar: BatchNumber må ikke være tom streng
    * [DDV-1007] - GetPlannedVaccinationsResponse indeholder tom negativeConsentStructure
    * [DDV-744] - GetOnBehalfAuthorisationsForOwnerAndUser - fejl ved flere autorisationer
    * [DDV-745] - GetVaccinationCardAsPDF - ASCP00082063: problem med encoding af < og > ved CDATA
    * [DDV-748] - WhiteListing vs Whitelisting
    * [DDV-963] - WhitelistingHeader med stort eller lille 'L'?
    * [DDV-959] - DDV: VerifyValidAndIdenticalPersonIdentifiersActionHandler fejler ikke som forventet
    * [DDV-960] - DDV WS: Ikke skemavalidt svar fra GetVaccinationCard og GetPlannedVaccinations
    * [DDV-966] - DDV Schema: DrugForm og DrugStrength XSD'er tilpasses faktiske response
    * [DDV-967] - DDV Online: Vacciner uden styrke præsenteres med styrke NULL
    * [DDV-969] - DDV: Muligt at slette andre borgeres egen-registrerede vaccinationer
    * [DDV-971] - DDV historik forsvinder ved dump/restore
    * [DDV-978] - "Created" modificator mappes forkert ud på snitfladen
    * [DDV-979] - Disease er ikke udfyldt
    * [DDV-931] - DDV: Enforce WLH validering, enable/disable via property switch
    * [DDV-988] - DDV Schema: ATC kode indeholder tomme code- og text elementer
    * [DDV-925] - Historik på planlagte vaccinationer
    * [DDV-937] - Etablering af snitflade 1.4.E1
    * [DDV-948] - Backend implementering af nye E1 services
    * [DDV-962] - Indfør skemavalidering på responses i DDV
    * [DDV-985] - I svaret fra GetVaccinationCard er stamdata felter ikke udfyldt
    * [DDV-1043] - DDV: 'IncorrectResultSizeDataAccessException: Incorrect result size: expected 1, actual 2' wrt. VaccinationPlan
    * [DDV-1044] - DDV WS: Created Modificator udlæses ikke for SSR-vaccinationer i visse tilfælde
    * [DDV-1045] - DDV WS: 'SystemName' sættes ikke i Modified/Reviewed, hvis fra "gammel" modifikator-struktur
    * [DDV-1046] - Fuldmagtsupport i DDV
    * [DDV-1047] - DDV WS: Organisation Source mappes inkonsistent i Modificators
    * [DDV-1048] - Etablering af en GetPermission service og tilsvarende skema
    * [DDV-1049] - DDV WS: "Other Person" Modifikatorer i 1.4.0 mappes ikke rigtigt for gamle modificator-struktur
    * [DDV-1052] - SSI_VaccinationPlanItemMinimumInterval.xsd have minInclusive value="0"

Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV Teamets vegne,
Pierre Jakobsen
7
Kære alle

FMK end-to-end test i marts 2019 er desværre aflyst. - Ny end-to-end test er den 24. og 25. september 2019.

Arbejdsgruppen havde sat fokus på magistrelle lægemiddelordinationer og SOR. Da vi dog står i et "vadested", hvor kun få har implementeret det magistrelle stamdataregister og implementeringen af SOR fortsat udestår, udsættes end-to-end testen til september i år. Til den tid vil flere systemer være certificeret på den nye snitflade og dem, der endnu ikke er det, vil sandsynligvis være i test. Det giver derfor størst værdi for alle, at vi udsætter til september.

Ligger du inde med ønsker om emner og cases, som du vil have taget op til test, er du mere end velkommen til at skrive til mig.

Den næste FMK end-to-end test bliver den 24. og 25. september 2019 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Endelig invitation og nærmere oplysninger følger senere.

Ved du allerede nu, at du og/eller din kollega ønsker at deltage, må du gerne skrive til mig.


Med venlig hilsen
 
Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
 
E:    andw@sundhedsdata.dk

T:    +45 32689063
M:    +45 22404479

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
 
www.sundhedsdata.dk
8
Onsdag den 11. februar 2019 ændres 2 valideringer i FMK produktionsmiljøet:
1) For FMK kald der anvender rollerne Apoteker, Apoteksansat eller Apotekersystem, valideres CVR-nummeret fra det anvendte certifikat op mod EAN-Lokationsnummeret angivet i whitelistingheaderen (OrgUsingId).
2) For FMK kald der anvender rollen Apotekersystem valideres desuden, at CVR-nummeret fra det anvendte certifikat findes i listen over apoteks-CVR-numre.

Disse 2 valideringer ændres til nu at blive foretaget ud fra oplysninger om CVR-nr. og EAN-Lokationsnumre for organistationstyperne "Apotek" og "Apoteksfilial" i SOR. Vi har sammenholdt SOR-oplysningerne med oplysningerne i de hidtil anvendte data, og ud fra dette forventer vi ikke, at overgangen skulle skabe nogle problemer.

Mvh FMK Teamet
9
Som udmeldt på releaseplan siden bliver FMK mandag den 11/2 opdateret til version 1.4.6.19.

Releaseplanen (https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan) viser listen af ændringerne i denne version, alternativt kan listen ses her under:

FMK-2891      Forkert tekst i auditlog for Marker medicinkort som Ikke ajourført
FMK-4724      ASCP00114287 Undersøge problematik vedr. source-dates, Medicinpriser
FMK-4741      Recept med 999 genudleveringer kan ikke vises i 1.4.6
FMK-4761      Flyt indlæggelses-oprydningslogik ind i FMK
FMK-4770      Høje svartider for "Opret recept til praksis"
FMK-4830      Restudleveringer på recepter
FMK-4831      FMK-print viser ikke mellemnavnet
FMK-4840      Fejl i FMK print ved særlig kombination af dosisstruktur
FMK-4841      Begræns hvilke organisationstyper der må anvende SOR til dataoprettelse
FMK-4842      Magistrelle Drugs kan skabes med ikke valid source-date
FMK-4843      Magistrelle lægemidler må ikke anvendes til borgervalgt medicin
FMK-4844      Styrkeenhed's tekst bliver ikke hentet korrekt for magistrelle lægemidler.
FMK-4845      CreateAndEffectuate på magistrelle pakninger finder/beriger ikke med stamdata
FMK-4847      Hent medicinkort med 144E2 ignorerer angivelse af IncludeWithdrawn-element
FMK-4849      Pakning med source magistrel valideres ikke
FMK-4851      ASCP00115991 Revideret fejltekst, fejlkode 485
FMK-4855      ASCP00116171 DD PDF fejler hårdt ved forekomst af planlagt administration for privatmarkeret ordination
FMK-4858      Magistrelle drugs får ikke sat source-date korrekt
FMK-4859      ASCP00116272 SearchWithdrawnDrugMedications før E2 må ikke returnere borgervalgt medicin
FMK-4860      Magistrel pakning uden source date får ikke påsat korrekt date
FMK-4861      ASCP00116358 Valideringsfejl giver internal server error
FMK-4864      Magistrelle Lægemiddler med StyrkeNumerisk = 0.000 giver valideringsfejl
FMK-4870      Pauseslut mangler på FMK-print, når Pausestart ikke sættes
FMK-4873      Genindfør properties til styring af valg mellem nyt/gammelt print
FMK-4874      Navnebeskyttelse skal ikke benyttes på hent recepter på apotek
FMK-4876      Anvend SorOrganisation til validering af apotekscvr og cvr/lokationsnummer
FMK-4881      Magistrelle dosageunits ikke supporteret
FMK-4884      Validering mod mystiske kombinationer af mo+mi+af+na OG x gange daglig
FMK-4889      Dataloader sætter ikke NonClinicalModificator ved borgervalgt privatmarkering
FMK-4900      Validering af substituted drug skal kun fejle ved inkonsistens
FMK-4902      Validering af IterationNumber = 1 skal ikke fejle ved papirrecepter
FMK-4903      ASCP00116642 UpdateMedicineCardService: CancelPrescription skal udføres før WithdrawDrugMedication
FMK-4906      CreateAndEffectuate skal fixe forkert sourcedate på pakkenummer i 1.4.6

Mvh FMK-Teamet
10
Kære Alle

Sundhedsdatastyrelsen publicerede per 1.juni 2018 godkendelseskriterierne til 1.4.4E2. I kravene er beskrevet, hvornår en bruger skal gøres opmærksom på en ordinations tilhørende åbne recepter med understøttelse af arbejdsgangen for annullering/oprettelse af nye recepter. For dosisdispenseringsrecepter står at den eksisterende recept SKAL annulleres og der skal oprettes en ny recept.
Kravene om at foreslå annullering af åbne recepter i forbindelse med dosis-justering for dosis-recepter bortfalder, da apotekerne via den nye FMK baserede dosis-løsning pr 1/1-2020 skal pakke på baggrund af doseringen i lægemiddelordinationen.

I perioden frem til alle systemer er på ny FMK baseret dosisdispensering, vil det være en væsentlig kvalitetsmæssig fordel også at foreslå annullering af dosisrecepter, men det er ikke et certificeringskrav.

Kravene vil fremadrettet være:

GK 9.2
Systemer skal ved seponering af lægemiddelordination advare brugeren om eksistensen af åbne recepter og ubehandlede receptanmodninger. Brugeren skal samtidig tage stilling til annullering af disse.

GK 10.8
Ved enhver ændring af dosering, styrke på lægemidlet og ændring af lægemiddel (generisk substitution undtaget) skal doseringsstartdato sættes til ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen. Såfremt der findes åbne recepter, skal brugeren gøres opmærksom på dette. Brugeren skal tilbydes at annullere disse / oprette en ny recept med den justerede dosering, med mindre der er tale om dosis-recepter. Brugeren skal gøres opmærksom på, at doseringsstartdatoen ændres i forbindelse med justering af doseringen.

Med venlig hilsen

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur
Pages: [1] 2 3 ... 10