Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
FMK 1.4.x / Version 1.4.4.E2 tilgængelig i test
« Last post by Benny Kristensen on 2017-11-22 10:35:18 »
Extension E2 er nu komplet og betragtes som endelig (dog med forbehold for fejlrettelser).
Indholdet er beskrevet på http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:e2
WSDL og skemaer kan hentes på https://github.com/trifork/FMKResources
Extensionen er fuldt implementeret i FMK release 1.4.6.8, der er lagt på test1 21.11.2017. Se releaseplan på https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan
Extensionen er en udvidelse til følgende snitflader: FMK/POR/EO 1.4.4, FMK/POR 1.4.6.

Certificeringskrav er endnu ikke fastlagt, og extensionen kan derfor endnu ikke anvendes i produktion.
2
Kære Alle.

Som varslet i tidligere posting vil vi gerne holde et snarligt arbejdsmøde / workshop om ny DDV snitflade med særligt fokus på anbefalede vaccinationer og forløb.

Nedenfor finder i et link til en doodle hvor I har mulighed for at angive foretrukne datoer, hvis I har interesse i at deltage.
doodle: https://doodle.com/poll/uzcxxcxq3ua325xf

Som udgangspunkt planlægger vi at afholde mødet hos Sundhedsdatastyrelsen / Statens Serum Institut i København.

Som I kan se er der tale om datoer i den ret nære fremtid, så hurtig tilbagemelding er nødvendig.
 

Med venlig hilsen
Mads Larsen

3
Ny version af FMK (1.4.6.8) på test1 og test2 d. 21/11.

Følgende ændringer er med i den nye release.

FMK-4225 Whitelisting til version under udvikling skal KUN logge brug af gammel action
FMK-4151 Certificeringstest nulstiller RequestContext auditloggen på en uhensigtsmæssig måde
FMK-4199 Understøttelse af udvidet validering
FMK-4176 Fjern packedmodificator koden
FMK-4186 Gem ikke adgangsgivende ReportedBy som Other med CPR
FMK-4179 Autogenerering/validering af dcc konfigurationer vha wsdl-filer
FMK-3666 Forhindre at oprette receptanmodninger uden modtager
FMK-4175 Log kald til DKS servlet i test
FMK-3848 Stop minlog for HentRettigheder
FMK-4168 Dumprestore fejler med modifikator med både other og healthcare professionel
FMK-4155 Understøt tidsforskydning ved restore af FMK dumps
FMK-4152 Fremdaterede recepter skal mappes ud på gl. snitflader med status Inaktiv
FMK-4156 Mulighed for retransmission uden gyldigt ID kort
FMK-4153 Forbedring af sletning ifm. ny MariaDB baseret retransmission
FMK-4157 MedicineCardObsolete fjernet
FMK-3746 ValidationSender - ReasonText for lang ved annuller recept response når recept under behandling
FMK-4213 Fjern Ganglion særregel vedr whitelisting header
FMK-4207 Implementering af Borgervalgt/Lægeordineret ordinationstype
FMK-4201 ASCP00105038 Fremtidig pause fremgår ikke af FMK print
FMK-4219 NPE ved GetOrderedEffectuations
FMK-4222 FMK 1.4.4 / 1.4.4.E1 understøtter ikke opret DD recept til person uden CPR

Mvh FMK-teamet
4
BEM og TAS servicen vil kortvarlig være utilgængelig d. 20/11 mellem 14 og 16.

Mvh FMK teamet
5
Version 1.23 af Recept-modulet er deployet på Test2 i formiddag.
Versionen indeholder primært interne ændringer samt forberedelse til forbedringer i dump-restore (som bliver tilgængelig med en kommende version af FMK).

Mvh
FMK teamet
6
Der er planlagt vedligeholdelse af Dynamiske test generator (DTG) selvbetjeningsgrænsefalden og tilhørende NSP Stamdataregister i NSP test- og uddannelsesmiljøerne.

Tirsdag den 28. november kan der forekomme forstyrrelser af kort varighed.

Torsdag den 7. december fra kl. 7-16 torsdag er DTG selvbetjeningsgrænsefalden utilgængelig. Dvs. det er ikke muligt at oprettet nye testdata denne dag. Det vil dog fortsat være muligt at hente stamdata på NSP test- og uddannelsesmiljøerne.
7
Kære alle

Tak for et godt og konstruktivt Teknikermøde den 7. november. Vedhæftet finder I præsentationen fra dagen. Referat følger snarest.

Vi henleder jeres opmærksomhed på DDV, som er under en spændende forandring / udvidelse. Vi opfordrer hermed til, at I læser her: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1280.0

Der vil snarest blive udsendt mulige datoer for en workshop, hvor jeres indflydelse på den fremtidig snitflade sættes på dagsordenen. Vi håber meget at I har mulighed for at deltage.

På SDS og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
8
DDV / Re: Ny snitflade på DDV
« Last post by SFM on 2017-11-17 09:22:08 »
Hvis der forventes deltagelse af klinikere til et kommende møde, som tilsyneladende allerede tænkes afholdt indenfor 1-2 uger, så er det meget sent at sende en sådan opfordring ud.
Er denne melding sendt ud andre steder, eller er det kun hér det er meldt ud?
I så fald kunne det være en idé med en lidt længere tidsfrist, så der reelt var mulighed for evt. klinikerdeltagelse.

M.v.h.
Systemforvaltningen for Medicinering
Koncern It
Region Sjælland
9
DDV / Ny snitflade på DDV
« Last post by Mads Larsen on 2017-11-16 15:26:22 »
Kære Alle.
 
I forbindelse med et kommende påmindelsesprojekt, har der vist sig et behov for at tilpasse DDVs snitflade.
 
Påmindelselsesprojektets kerne er, at det skal være muligt at udsende påmindelser til borgere, der ikke følger anbefalingerne i børnevaccinationsprogrammet.
Påmindelserne genereres med udgangspunkt i DDVs anbefalede vaccinationer., og i denne sammenhæng vil vi gerne styrke dette begreb. Dette betyder at vi for anbefalede vaccinationer planlægger at indføre:
  • Historik
  • Et statusbegreb, der beskriver dens øjeblikkelige tilstand (f.eks. Planlagt, Påmindelse afsendt, Effektueret, Fravalgt, Slettet)
  • StatusDato
  • Effektuerende Vaccination

Hidtil har anbefalede vaccinationer levet et “flygtigt" liv, hvor der ikke var historik på data, men hvor data blev slettet “for alvor” ved sletning af en anbefalet vaccination. Desuden er det p.t. sådan at anbefalede vaccinationer til et specifikt forløb og forløbstilknytningen i sig selv bliver slettet når den sidste anbefalede vaccination i forløbet er effektueret. Her vil vi meget gerne indføre et mere robust setup, hvor oplysningerne bevares og ikke slettes for alvor.
 
Vi vil også gerne gøre det praktiske arbejde med de anbefalede vaccinationer lettere: De anbefalede vaccinationer har tilknyttet en vaccine, der igen har tilknyttet et eller flere SSI-Lægemidler. Ved effektuering valideres der for hvorvidt det angivne SSI-lægemiddel er knyttet til den anbefalede vaccinations vaccine. Dette har vist sig at give problemer i nogle specifikke tilfælde, hvor man har ønsket (f.eks. Ved leverancevanskeligheder) at give et SSI-lægemiddel i stedet for et andet. Et konkret eksempel er fra børnevaccinationsprogrammet, hvor man på et tidspunkt havde behov for at erstatte DiTeKiPolHib med DiTeKiPolHibHep. Problemet er her at de to SSIlægemiddler er knyttet til forskellige vacciner, og derfor kan DiTeKiPolHibHep ikke anvendes ved effektuering af anbefalede vaccinationer der angiver DiTeKiPolHib.
For at løse dette problem ønsker vi at indføre et nyt stamdatasæt, VaccineSubstitution, der angiver at en given generel vaccine kan erstattes af en anden, som i eksemplet ovenfor. Bemærk her, at denne relation har en retning, da DiTeKiPolHibHep ikke kan erstattes af DiTeKiPolHib, da der vil mangle beskyttelse mod hepatitis. Dette stamdatasæt distribueres via KRS sammen med de øvrige DDV-stamdata.
 
Som en del af påmindelsesprojektet skal der også implementeres faciliteter til administration af påmindelsesfravalg.
 
Endelig vil vi også benytte lejligheden til at “aligne” en ny snitfladeversion med FMK. Eksempler kan være headers og mere stringent sourceangivelse på elementer.
 
I forbindelse med disse ændringer vil vi gerne tage jeres erfaringer omkring arbejdet med anbefalede vaccinationer med i betragtning, og vi modtager derfor kommentarer med tak.
 
Desuden vil vi i en snarlig fremtid ( tidsskala en uge eller to) gerne holde et møde med nogle af de relevante aktører (repræsentanter for SSI, Trifork, Leverandører, Klinikere), så vi kan få trykprøvet vores tanker. Har I interesse for at deltage her må i meget gerne sige til, så vil jeg forsøge at finde et tidspunkt.
 
Med venlig hilsen
Mads Larsen
10
CGI tilslutter sig at denne validering indføres. Eksemplerne giver tvetydighed omkring hvad der menes, og er dermed en klinisk risiko.
Pages: [1] 2 3 ... 10