Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ulrik Skyt

Pages: 1 ... 4 5 [6]
76
På mandag den 28/11 mellem 9 og 11 vil FMK blive opdateret til version 1.2.4.11. Følgende rettelser er med i versionen:

- Håndtering af kommunekoder som organisationstype
- Korrekt håndtering af forældremyndighed
- Håndtering af erstatningsydernummer
- Ny udskrift

Bugs fixed

FMK-333    Fejl i WSDL vedr. SearchWithdrawnDrugMedications
FMK-355    DrugStrength sættes til enhed alene (uden value)
FMK-362    Recepter der er inaktive i PEM vises i FMK
FMK-364    Patientnavn skal stå på alle sider af FMK print
FMK-375    Ny forældre-barn SQL performer ikke
FMK-389    Dosisdispensering forsvinder på FMK-online i fællestest
FMK-408    Kommunekoder understøttes ikke korrekt
FMK-416    Skemavalideringsfejl vedr. takstversion (PriceListVersionDateType)

Opdateringen vil blive udført på 1 ud af 4 servere i første omgang. Efter at have konstateret at den nye version ikke giver problemer vil de øvrige 3 servere blive opdateret.

77
I FMK opleves i øjeblikket visse skemavalideringsfejl, som opstår internt i FMK når der genereres responses ud fra receptdata.
Vi arbejder på højtryk med at lave et hotfix, men vil gerne forsøge parallelt at indsamle kommentarer til de løsninger vi
har tænkt os at implementere. Hvis nogen synes, at en anden løsning ville være bedre hører vi meget gerne fra Jer.

IndicationCode '000000' hvor IndicationCodeType kræver værdier mellem 1-9999999.

Der er tilfælde hvor receptdata indeholder en indikationskode '000000', hvilket ikke er en tilladt værdi i skemaet.
I tilfælde hvor feltet er valgfrit vil vi udelade feltet.
I tilfælde hvor feltet er obligatorisk vil værdien '9999999' blive anvendt i stedet.

HospitalOrganisationIdentifier som ikke har formatet '[0-9A-Z]{4}|[0-9A-Z]{6}|[0-9A-Z]{7}'

Der er tilfælde hvor receptdata indeholde identifiers som ikke er valide SKS koder.
I tilfælde hvor feltet er valgfrit vil vi udelade feltet.
I tilfælde hvor feltet er obligatorisk vil værdien 'ZZZZ' blive anvendt i stedet.

ContactName blev fundet hvor StreetName eller PseudoAddress var forventet.

Dette er sandsynligvis en fejl i FMK's skemadefinition af DeliveryStructureType, hvor en choice mellem
StreetName og PseudoAddress burde have været valgfri og i stedet er blevet obligatorisk. I receptserverens
tilsvarende definition af Delivery er den tilsvarende choice valgfri.

Hvis vi mangler en adresse skrives "Ingen adresse" i PseudoAddress.

TelephoneNumberIdentifier som ikke har formatet '(\+)?[0-9]{3,20}'

Der forekommer telefonnumre som ikke umiddelbart har dette format, fx "12345678/1234" eller "12 34 56 78".
Først fjernes spaces (dette er ikke nyt). Hvis et prefix af det angivne telefonnummeret derefter har et korrekt format anvendes dette som telefonnummer.
Fx bliver "12345678/1234" til "12345678".
Hvis man ikke kan udlede et korrekt telefonnumer udelades feltet, hvis det er valgfrit, og ellers anvendes "000000".

ReceiptDosageText er længere end de 70 tilladte tegn

Når teksten er for lang trunkeret den til 70 tegn, som ender med "...".


PriceListVersionDate som ikke er på formatet for PriceListVersionDateType

Dette skyldes en forkert navngivet takstversion, og vi vil tage op med PEM Support hvordan der bedst kan rettes op på det.

FreeTradePackageSizeText fundet hvor PackageNumerIdentifier var forventet

Dette problem skal undersøges nøje. Pakkenummeret er essentielt for en recept. Hvis det ikke findes
er der noget rigtig galt. Vi bliver nødt til at vide hvor problemet ligger og hvis det er på
receptserveren må de rette op på denne mangel.

78
SmartFraming / FMK-online med SmartFraming
« on: 2011-10-03 13:02:49 »

Det er nu muligt at anvende FMK-online med SmartFraming.

Her er referencer til yderligere information:

Login-metoden er via OIOIDWS-H Identity Tokens, som kan skaffes ved STS (v1.5+) der kan veksle et SOSI id-kort til et Identity Token. STS 1.5 er endnu ikke releaset, men man kan ved behov få adgang til en særlig test server som indeholder en release candidate.

SEAL.Net og SEAL.Java understøtter dette fra version 2.1.0 eller nyere. Denne er endnu ikke releaset, men hvis man har brug for en version straks kan en release candidate fås ved henvendelse til Trifork eller NSI.

Hermed understøttes også login for klienter, som anvender SOSI Gateway, idet det STS-kald som henter Identity Token kan instrumenteres med SOSI id-kort af SOSI Gateway.

Forløbig er dette releaset på et FMK testsystem, og den URL man skal ramme er følgende: https://fmkwebtest.trifork.netic.dk/fmk/smartframing.html

Vedhæftet til denne besked er en zip-fil med nogle centrale klasser, der viser hvordan SEAL.Net og SmartFraming .Net komponenten kan anvendes til login mod et FMK testsystem. Dette viser hvordan man kan få hul igennem, men skal sandsynligvis forfines på visse punkter for at kunne bruges i et produktions-setup.

Pages: 1 ... 4 5 [6]