Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ulrik Skyt

Pages: 1 2 [3] 4 5 6
31
I forbindelse med implementationen af FMK 1.4.6 er vi stødt på en række mindre fejl / uhensigtsmæssigheder i snitfladen, som vi har rettet. Herunder er en oversigt over ændringerne.
 • Elementet OrganisationIdentifier er fjernet fra GetMedicineCardRequest og GetMedicineCardResponse, hvilket betyder at disse requests kun kan kaldes med en PersonIdentifier. Bemærk at der fortsat er flere muligheder i den apoteks-specifikke service GetMedicineCardOnlyEffectuatable.
 • Tilføjet elementerne Gender og BirthDate til SimpleCPRPersonType, da man i den gamle apotekersnitflade kunne se denne information. Det betyder at elementer der indeholder en SimpleCPRPersonType, vil indeholde køn og fødselsdato.
 • Ændret typen af elementet PackageNumber fra talværdier til strengværdier. Formålet er at være kompatibel med potentielle nye typer ID'er i fremtiden, hvilket vil kunne angives via Source-attributten.
 • Elementet ModifiedBy i AbortEffectuationRequest, InvalidatePrescriptionRequest, ReopenPrescriptionRequest, TerminatePrescriptionRequest og UndoEffectuationRequest er ændret fra optional (minOccurs=0 i schema-filen) til at være påkrævet.
 • Fjernet elementet ModifiedBy fra UndoEffectuation, da der allerede findes en ModifiedBy på UndoEffectuationRequest.
 • Fjernet elementet ReportedBy fra UndoEffectuation, som bliver benyttet i UndoEffectuationRequest, da det ikke giver mening på apotekersnitfladen.
 • Fjernet elementet ReportedBy fra InvalidatePrescriptionRequest, da det ikke giver mening på apotekersnitfladen.
 • Elementet DeadlineDateTime er fjernet fra DoseDispensing. Det er ikke praktisk muligt for apotekerne at angive en deadline på forhånd, men deadline indtræffer de facto når servicen påbegynd ekspedition (StartEffectuation) kaldes.
 • StartEffectuationRequest er udvidet med elementet DoseDispensing, der beskriver information omkring dosisdispensering. (se evt. eksempel  http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:pabegynd_ekspedition).
 • Typerne CreatePrescriptionOrderEffectuationRequest og CreatePrescriptionOrderEffectuationResponse er omdøbt til henholdsvis CreateAndEffectuatePrescriptionRequest og CreateAndEffectuatePrescriptionResponse.
 • Udvidet CreateAndEffectuatePrescriptionRequest således at det er muligt at oprette papirrecepter på personer uden et cpr-nummer. Bemærk, funktionaliteten er ikke implementeret endnu.

Vi lægger en ny version af schemaerne ud på denne side snarest muligt og lægger i opfølgende bemærkning i denne tråd, når det er gjort.

32
Vi har nu deployet en version af FMK på test1, der understøtter følgende apoteks-rettede services:
 • Hent medicinkort for apoteker
 • Påbegynd ekspedition
 • Opret effektuering på recept
 • Afbryd ekspedition
 • Tilbagegefør effektuering på recept
 • Afslut recept
 • Ugyldiggør recept
 • Genåbn recept

Desuden understøttes nye DD felter på den gamle apoteksnitflades GetMedicationByMedicationID, som forklaret her.

33
Hej,

Følgende opdateringer er foretaget på TEST1 i dag ml. kl. 13:00 - 14:30:

 • Stamdata-modulet er opdateret til v1.3.0
 • Recept-modulet er opdateret til v1.6.0
 • FMK er opdateret til v1.4.4.9.b

Opdateringerne er foretaget uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

34
I den gældende officielle terminologi er der ikke noget der hedder Receptordination. Det hedder bare Recept.
I den nuværende apoteksnitflade anvendes begrebet 'Recept' som noget der kan indeholde flere Receptordinationer.

Det er besluttet at ændre terminologien i FMK's snitflader fra version 1.4.6, i både dokumentation og schemaer, således at Receptordination ændres til Recept og PrescriptionMedication ændres til Prescription.

Ændringen vil dog smitte en smule igennem til eksisterende snitflader, idet fejlteksterne ændres ét sted, og anvendes på tværs.

Der er ikke fastlagt en bestemt dato, hvor disse ændringer deployes i test og produktion, men det bliver sandsynligvis inden for nogle få uger.

Med venlig hilsen
FMK teamet

35
Vi har identificeret en lille fejl i en del af 1.4.6 snitfladen der er rettet mod apotekerne, som vi ser os nødsaget til at rette.

På StartEffectuationRequest er der et ModifiedBy-element, som er optional (minOccurs=0 i schema-filen), men den bør være krævet.

Rettelsen består derfor i at fjerne minOccurs=0 i schema-filen StartEffectuationRequest.xsd.

Man kan læse mere om servicen på denne side: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:pabegynd_ekspedition

36
Hej,

Recept-modulet er lige opdateret til v1.0.26b på TEST1, og opdateres tilsvarende på TEST2 i løbet af formiddagen.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

37
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.25b på TEST1 og TEST2 indenfor den næste time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Den opmærksomme læser vil konstatere at v1.0.26 er rullet tilbage, hvilket er en sikkerhedforanstaltning ift. nogle problemer der er set i produktion.

Mvh,
FMK-teamet

38
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.26 på TEST1 og TEST2 indenfor den næste time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Versionen kan reparere på et problem, der opstår i produktion som følge af midlertidig fejl i taksten fra 2015-12-07.

Mvh,
FMK-teamet

39
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.25 på TEST2 indenfor den næste time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Samme version blev lagt på TEST1 i går aftes.

Mvh,
FMK-teamet

40
Hej,

Recept-modulet opdateres til (en ny) v1.0.24 på TEST1 indenfor den næste halve time.
Opdateringen foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

41
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.23 på TEST1 indenfor den næste halve time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

42
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.21 på TEST1 indenfor den næste halve time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

43
Kære alle

Der er i øjeblikket en fejl i nogle interne dato-felter i FMK’s recept-data i produktion. Fejlen gør at recepter, som er 2 år gamle og hvis udleveringer også er 2 år gamle, ikke er blevet slettet, sådan som de burde.

Det skal understreges, at fejlen ikke medfører at der kan udleveres på recepter, som er mere end 2 år gamle, da de korrekt markeres ugyldige når denne grænse passeres. Der er således intet forkert fra et klinisk synspunkt. Det er udelukkende et spørgsmål om at få slettet data, der ikke længere er aktuelle.

For at rette fejlen skal der gennemføres data-rettelser i rigtig mange recepter, hvorefter slettejobbet kan slette de relevante udleveringer og recepter, og udsende advis’er derom.

Vi kender ikke det nøjagtige antal recepter, der skal slettes, men der kan potentielt være tale om op til 25 millioner recepter. Med denne potentielt store datamængde vurderer vi, at det kan være relevant for andre parter at vide besked om denne sag, inden der begynder at strømme en større mængde sletnings-advis’er ind.

Vi vil bryde operationen op i mindre klumper, således at vi ikke håndterer alle i det hurtigst mulige tempo. Derfor forventes sletningerne og advis’erne at blive fordelt over ca. 2 uger med forventet start tirsdag den 26. maj.

Brugerne af Advis vil derfor opleve, at der modtages advis på borgere, hvor der alene er tale om sletning af "forældede" recepter.
Vi beklager det besvær, som rettelserne vil påføre brugerne.

På NSI's vegne,
FMK-teamet

44
Hej,

Recept-modulet er lige opdateret til v1.0.20 på TEST1.
Opdateringerne er foretaget uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

45
Hej,

Recept-modulet opdateres indenfor den næste halve time v1.0.19 på TEST2.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

Pages: 1 2 [3] 4 5 6