Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pierre Jakobsen

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
DDV version 3.0.23 er nu også released til TEST2. Her er "automatisk effektuering" fortsat disabled.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

2
På DDV TEST1 er den ny feature "automatisk effektuering af anbefalede vaccinationer" nu enabled.

Dette medfører ikke ændringer til snitfladerne (og dermed indhold af requests/responses). Automatikken træder i kraft, når "CreateVaccination" servicen kaldes og visse regler samt forudsætninger om en borgers vaccinationskort er opfyldt.
Skulle man som leverandør opleve nye/uventede fejl beder vi om, at dette meldes via de sædvanlige kanaler (nspop). På forhånd tak.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

3
DDV version 3.0.23 er i dag released til TEST1.

Releasen indeholder bla.:
  • DDV-1316 NameFormat skemaet udvides med MEDCOM_LOCATIONNUMBER
  • DDV-1329 Manglende MinLog af de nye "NotificationUnsubscription"
  • Funktionalitet til automatisk effektuering (endnu ikke aktiveret)
  • Interne forbedringer til afsendelse af påmindelser

Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

4
Doseringsforslag og doseringsenheder beskrevet i http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1724.0 er lagt i produktion.
 

Med venlig hilsen
FMK Teamet

5
Doseringsforslag er i dag lagt på prodtest og udd NSP'en og kan hentes der.

Med venlig hilsen
FMK Teamet

6
Doseringsforslag er i dag lagt på Test2 NSP'en og kan hentes der.

Med venlig hilsen
FMK Teamet

7
Som beskrevet i post http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1724.0 er der lagt nye doseringsforslag og -enheder på Test1.

Der har fra regionerne været ønske om, at der fortsat publiceres regneark indeholdende enheder.

I det vedhæftede ark, er der 5 faner:
  • Alle lægemidler med tilknyttet enheder (Total)
  • Tilføjede lægemidler med enheder (Added)
  • Fjernede lægemidler eller enheder (Removed)
  • Lægemidler hvor der er nye enheder (Changed)
  • Teknisk information om dannelse af arket (Info)

Der er ligeledes sat et filter ind i toppen af arket, så det er nemmere at filtrere / søge.

Regnearket indeholder enheder fra de doseringsforslag, der er frigivet 2020-03-03 16:45

Med venlig hilsen
FMK Teamet

8
Lægemiddelstyrelsen har frigivet nye doseringsforslag og doseringsenheder. Disse er i dag lagt på Test1 NSP'en og kan hentes der. Frigivelsen af  doseringsforslagene i produktion vil følge nedenstående plan.

2020-03-03 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test1 NSP'en
2020-03-03 Regneark med nye/ændrede/slettede doseringsenheder publiceres på FMK-Teknik under emnet http://www.fmk-teknik.dk/index.php?board=19.0
2020-03-09 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test2 NSP'en
2020-03-13 Doseringsforslag og doseringenheder klar på produktion, udd og prodtest NSP'erne 

Med venlig hilsen
FMK Teamet

9
Vi har to DrugId hvor vi oplever uoverensstemmelse mellem v1 og v2:

DrugId 28101333788
DrugId 28103470003


Begge drug id fremgår flere gange i v1, men de er ikke længere gyldige (deres validTo er i fortiden).

I v2 findes begge drugId med blank validTO og dermed er gyldige i v2.

Er det ikke en fejl at der er uoverensstemmelse mellem filerne på disse drugId?

Hej

I forhold til dette (og lignende spørgsmål/problemer) må vi henvise til NSPOP, hvor der kan oprettes en supportsag. Se mere på https://www.nspop.dk/category/sup .

Venlig hilsen
FMK Teamet

10
DDV version 3.0.21 er i dag released til produktion.

Releasen giver bl.a. behandlerfarmaceuter adgang til DDV, hvilket ikke tidligere har været muligt. Derudover fejlrettelser, bl.a. til udsendelse af påmindelser.
Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

11
Som tidligere annonceret (http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1469.0) er der i DDV indført en række opstramninger i forhold til whitelisting af anvendersystemer. Således vil DDV fremover være mere stringent med at afvise systemer, der ikke er whitelisted; Sådan som det også kendes fra FMK.

Ændringerne har været slået til på Test1 siden midten af januar 2019, og vil fra onsdag d. 19/2 2020 blive slået til i produktion. Det vil sige, at kald med en ukendt, manglende eller forkert struktureret WhitelistingHeader (SystemAutorisation) vil blive afvist.

Alle kendte systemer benytter i dag en korrekt WhitelistingHeader, og vi forventer derfor ikke, at ændringen får konsekvenser for nogen. Skulle det alligevel ske, at enkelte systemer af ukendte årsager oplever problemer, så skal der oprettes en support-sag her: https://www.nspop.dk/category/sup

Vi følger op på disse henvendelser og har selvfølgelig ekstra fokus på sager, der omhandler Whitelisting.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

12
DDV version 3.0.20 er i dag released til produktion.

Releasen indeholder primært opdateringer til indholdet af påmindelser.
Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

13
DDV version 3.0.20 er i dag released til TEST1 og TEST2.

Releasen indeholder primært opdateringer til indholdet af påmindelser.

Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen

14
Hey Tom

Jeg vil medgive dig, at element-navnet <dosageproposal> ikke dækker 100%, og vil derfor henvise til dokumentationen som den primære kilde. Vi vil desuden få opdateret dokumentationen på NSPOP, så det bedre fremgår, at doseringsforslag er optionelle...hvorimod doseringsenheder ikke er det.

Det er hensigten, at langt de fleste lægemidler med tiden skal have doseringsforslag - dette er en igangværende process hos LMST. Eftersom doseringsenhederne for lægemidler uden doseringsforslag skal anvendes under alle omstændigheder (jvf. certificeringskrav), er det valgt at holde dem samlet fremfor at udstille disse informationer via flere, forskellige registre/datatyper.

Venlig hilsen
FMK Teamet

15
Lige som for 14 dage siden er der forslag ude dosering >:(
...
Hvor <type/> ikke ligefrem er en hjælpsom dosering. Kan de ikke sorteres fra inden publicering?

Hey igen

Efter lidt spørgen rundt er jeg nået frem til, at det tomme "type"-element er helt efter hensigten.
Dit xml-eksempel stammer fra "Doseringsforslag og -enheder v2", som adskiller sig en del fra v1 - både strukturelt og indholdsmæssigt. På https://www.nspop.dk/display/public/web/Doseringsforslag+og+-enheder+v.2 under "Datatyper - detaljer" beskrives felterne, bla. "type":
"...Hvis typen ikke er angivet, er der intet doseringsforslag på det pågældende lægemiddel. Der vil stadigvæk være enhedsbetegnelse (textSingular og textPlural) som skal anvendes som enheder, når doseringen angives på lægemidlet."

Venlig hilsen
FMK Teamet

Pages: [1] 2 3 ... 10