Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ole Bak Jensen

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
I test1 og test2 miljøerne er FMK-Online opdateret til version 2.33.1. Følgende er ændringet siden 2.32.13:

Fejlrettelser
FMK-5428 Fix property til at skippe validering af relation imellem cvr og apotek
FMK-5344 Login genopfriskes før hvert REST-kald
FMK-5281 Ændret advarselstekst (inkl. tooltip) ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort
FMK-5233 ASCP00120367 "Andre lægemidler" fejlbesked ved genudlevering
FMK-5214 Opretter en tom PN periode ved Juster ifht. DD periode
FMK-5106 ASCP00118624 Fejl ved tilgang af FMK-online via iPad og iPhone
FMK-5050 Recepter på magistrelle lægemidler uden forskrift
FMK-5049 Bedre virkemåde ved manglende rettigheder, fejlkode 4208
FMK-5045 Tillad redigering af LMO selv om lægemidlet er udgået, f.eks. dosering
FMK-4912 Validering mod mystiske kombinationer af morgen, middag, aften, nat og x gange daglig
FMK-4883 Vælg doseringsforslag ved Rediger, hvis der er match på eksisterende dosering
FMK-4326 Enable 'newborn' flag on sdm PatientStructure
FMK-2745 Marker når der ikke findes logninger for medhjælpere
FMK-2187 Ved receptoprettelse: Patiens adresse fjernes ikke når man skifter fra send til patientadresse til send til anden adresse

Features
FMK-5415 IE / Admin LMO kan ikke foldes ud, hvis der er recepter tilknyttet
FMK-5381 Bedre logning fra DelegateServlet
FMK-5380 Opslag på apotek der ikke findes resulterer ikke længere i fejl 404 men 500
FMK-5352 Synliggør den eller de aktive profil(er) i FMK-Online
FMK-5348 Bedre styr på frontend properties i FMK-Online
FMK-5318 Synliggør valgt brugerrolle i FMK-Online ved login med SBO
FMK-5287 Pause start og pause slut - begge sættes til dags dato ved opret pause
FMK-5276 FMK-online bør understøtte genordination J/B/N fra Medicinpriser

Fejlrettelser (TAS)
TILSKUD-321 Tekst fjernet ifbm. ansøgning om tilskud
TILSKUD-320 Ved genansøgning hentes og indsendes den oprindelige blanket i stedet for den tilsvarende genansøgningsblanket

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

2
I Test1-miljøet er FMK-Online opdateret til version 2.32.0. Følgende er ændret siden 2.31.22:

Features
FMK-5304  Tilføj API der tillader at et modul kan finde sit container element uden at kende DOM-id
FMK-5278  Tilføjet sorteringsmulighed i Status-kolonnen på recepter-fanen
FMK-5225  Cache-rettelser/kald af getLatestMedicineCardVersion
 
Bugfixes
FMK-5305  Brug SorOrganisation til alle apoteksopslag (undtagen apoteks-udleveringssteder)
FMK-5281  Ændret advarselstekst ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort
FMK-5233  'Andre lægemidler' fejlbesked ved genudlevering
FMK-5201  FMK-Online stamdata schemas er nu forkerte pga sletning af 1.2.0 schemaer
FMK-5198  FMK-Online: Pakkegruppe:Statusskift, Produktions-tidspunkt skal have mulighed for at angive TT:MM (1.4.6 modulet)
FMK-5176  Tillad SOR-organisationer( i første omgang bosteder og plejehjem) som ansættelsessted
FMK-4326  Enable 'newborn' flag I  sdm PatientStructure når alle supporterede FMK App-versioner supporterer det

Bugfixes (TAS)
TILSKUD-317  Sammenkædning af logs imellem tas-online og tas via request handle er mangelfuld
TILSKUD-314  Hent CTR konto kan komme til at låse FMK-Online
TILSKUD-312  Sletning af kladde ifm. indsendelse fejler, når kladden er en gemt genansøgning
TILSKUD-299  Opdater knappen burde virke for alle faner

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

3
I FMK-Online produktionsmiljøet er DDV-Online modulet nu opdateret til version 1.0.25. Dette er et hotfix, som adresserer følgende:

DDV-1185 DDV-Online viser en popup-advarsel for medhjælpere, der ikke er bemyndiget til DDV (ASCP00119959)
DDV-1186 Valideringsfejl forsvinder ikke igen i Opret ny vaccination-dialog (ASCP00119922)
DDV-1190 Udfyld givet af/ordineret hos for medhjælpere

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

4
FMK-Online produktionsmiljøet er nu opdateret til version 2.31.22. Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende:

FMK-5248 Valg af rollen behandlerfarmaceut kan ikke overføres via sikker browseropstart
FMK-5249 Valg af rollen apoteker kan ikke overføres via sikker browseropstart
FMK-5250 En apoteksansat som også er behandlerfarmaceut, får tildelt automatisk tildelt rollen som apoteksansat ifm. sikker browseropstart
FMK-5251 En bruger der er behandlerfarmaceut, men også har en anden FMK-irrelevant autorisation kan ikke komme på FMK-Online
FMK-5265 Undlad DrugIdentifier dato for magistrelle lægemidler

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

5
FMK-Online produktionsmiljøet er nu opdateret til version 2.31.20. Dette er et hotfix-release, som adresserer et problem med indsending af tilskudsansøgninger, samt et problem med korrekt valg af pakkestørrelse for behandlerfarmaceuter, som anvender  Internet Explorer.

FMK fejlrettelser
FMK-5253 Behandlerfarmaceuter kan risikere at få de forkerte pakke muligheder i IE

Tilskud fejlrettelser
TILSKUD-319 Blanketter med tabelelementer giver schemavalideringsfejl, hvis ikke alle felter i en række er udfyldt

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

6
Kære alle,

Det er i øjeblikket ikke muligt at komme ind FMK-Online med rollen behandlerfarmaceut via Sikker Browseropstart. Der er konstateret følge problemstillinger:

 • FMK-5248 Valg af rollen behandlerfarmaceut kan ikke overføres via sikker browseropstart
 • FMK-5249 Valg af rollen apoteker kan ikke overføres via sikker browseropstart
 • FMK-5250 En apoteksansat som også er behandlerfarmaceut, får tildelt automatisk tildelt rollen som apoteksansat ifm. sikker browseropstart

Disse problemstillinger vil blive adresseret umiddelbart efter ferieperioden.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
Modify message

7
I forbindelse med idriftsættelsen af DDV-Online version 1.0.23 (se http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1583) er vi blevet bekendt med en fejl, der har den konsekvens at at læger, der logger på med et POCES certifikat (pap-kort), ikke kan tilmelde borgere til vaccinationsforløb eller oprette planlagte vaccinationer.

Læger, der er i besiddelse af et MOCES certifikat (medarbejdercertifikat), kan anvende dette i stedet. Har man ikke et MOCES certifikat må man udsætte forløbstilmeldingen eller oprettelsen af planlagte vaccinationer til fejlen er rettet.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

8
FMK-Online produktionsmiljøet er opdateret til version 2.31.19. Dette er et hotfix-release, som adresserer et samtidighedsproblem, der kan opstå for medhjælpere.

Fejlrettelser
FMK-5246 getPermissions til FMK kan fejle pga samtidighedsfejl

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

9
En ny klient til vaccinationsregistret er blevet deployed til TEST2. Følgende er nyt i denne version:

 • Anvendelse af DDV 1.4.0.E1 snitfladen
 • Mulighed for fravælgelse af vaccinationsforløb
 • Mulighed for at slette et helt vaccinationsforløb
 • Valg mellem visning af vaccinationer i kronologisk orden eller ordnet i forløb
 • Tilvælg/fravælg påmindelser om børnevaccinationsprogram

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

10
I FMK-Online produktionsmiljøet er en ny klient til vaccinationsregistret, DDV-Online, blevet idriftsat. Følgende er nyt i denne version:

 • Anvendelse af DDV 1.4.0.E1 snitfladen
 • Mulighed for fravælgelse af vaccinationsforløb
 • Mulighed for at slette et helt vaccinationsforløb
 • Valg mellem visning af vaccinationer i kronologisk orden eller ordnet i forløb
 • Tilvælg/fravælg påmindelser om børnevaccinationsprogram

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

11
FMK-Online produktionsmiljøet er opdateret til version 2.31.17. Dette er et hotfix-release, som adresserer problemer med login med rollen behandlerfarmaceut.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

12
FMK-Online produktionsmiljøet er opdateret til version 2.31.15. Dette er et hotfix-release, som adresserer nogle loginproblemer, som visse apoteksbrugere har oplevet.

 • I forbindelse med at autorisationer som behandlerfarmaceuter er slået i gennem mandag 1/7, er der opstået login-problemer i FMK-online for en bestemt gruppe af  apoteksbrugere. Problemer rammer apoteksansatte som er bemyndiget af en apotekeren, hvor apotekeren har en autorisation som behandlerfarmaceut.
 • Visse apotekere har siden version 2.31.11 blev idriftsat 26/6 haft problemer med at logge ind i FMK-online pga. for stram validering af CVR-nummer.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

13
I FMK-Online produktionsmiljøet opdateres i dag til version 2.31.11.

Denne version anvender FMK 1.4.4.E4-snitfladen i stedet for 1.4.4.E1.  Følgende features er implementeret:

 • Sæt og vis recepters gyldighedsperiode (1.4.4.E2)
 • Source på unittext/unittexts elementer (1.4.4.E2)
 • Ordinationstype (1.4.4.E2)
 • Årsag til ugyldiggørelse (1.4.4.E2)
 • DD-information i visning af medicinkortet (1.4.4.E4)
 • Afstem doserings- og pausering oprettelser/ændringer i henhold til DD informationer (1.4.4.E4)
 • Paginering af LMO effektueringer (1.4.4.E4)
 • Understøttelse af behandlerfarmaceuter

Øvrige ændringer siden 2.29.x:

FMK-5206 Når en recept frakobles en lmo, genindlæses medicinkortet ikke automatisk
FMK-5205 Ved redigering af lmo uden doseringslut, hvor dosering er fritekst eller efter skriftlig anvisning, står der "invalid date" i dosering slut
FMK-5204 Tooltips bliver grimme når de når over en vis størrelse
FMK-5203 Lægemiddelstyrke og doseringsmængde formatteres fast med hhv 2 og 3 decimaler - antallet skal være variabelt
FMK-5179 FMK-online fejler under registrering af kafka klient
FMK-5156 ASCP00119131 Marker recept 'Ikke aktuel' kalder Unmark
FMK-5048 Receptanmodninger er skjult for læger/tandlæger, der er logget ind med POCES
FMK-5047 Der skal ikke vises knap til annullering af receptanmodning for borgere
FMK-5046 Må ikke kalde FMK, hvis valideringsfejl i GUI'en
FMK-5031 FMK-online fejler på engangsdoseringer
FMK-4994 ASCP00117521: Sortering af apoteksudleveringer
FMK-4993 Administrator opslag - angivelse af årsag til opslag på FMK
FMK-4951 Forbedret fejlhåndtering af stamdata-opslag ifm. login

TILSKUD-137, Ikrafttrædelsesdato kan ikke sættes i fremtiden
TILSKUD-305 Rettelse af stavefejl
TILSKUD-308 FT dato skal fastlåses til 14 dage uden mulighed for at brugeren kan ændre det
TILSKUD-309 Bevillinger med udløbsdato vises forkert
TILSKUD-311 FMK-online fejler under registrering af kafka klient

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen


14
I Test2-miljøet er FMK-Online opdateret til version 2.31.5.

Denne version anvender FMK 1.4.4.E4-snitfladen i stedet for 1.4.4.E1.  Følgende features er implementeret:

 • Sæt og vis recepters gyldighedsperiode (1.4.4.E2)
 • Source på unittext/unittexts elementer (1.4.4.E2)
 • Ordinationstype (1.4.4.E2)
 • Årsag til ugyldiggørelse (1.4.4.E2)
 • DD-information i visning af medicinkortet (1.4.4.E4)
 • Afstem doserings- og pausering oprettelser/ændringer i henhold til DD informationer (1.4.4.E4)
 • Paginering af LMO effektueringer (1.4.4.E4)

Øvrige ændringer siden 2.29.5:

FMK-5179 FMK-online fejler under registrering af kafka klient
FMK-5156 ASCP00119131 Marker recept 'Ikke aktuel' kalder Unmark
FMK-5048 Receptanmodninger er skjult for læger/tandlæger, der er logget ind med POCES
FMK-5047 Der skal ikke vises knap til annullering af receptanmodning for borgere
FMK-5046 Må ikke kalde FMK, hvis valideringsfejl i GUI'en
FMK-5031 FMK-online fejler på engangsdoseringer
FMK-4994 ASCP00117521: Sortering af apoteksudleveringer
FMK-4993 Administrator opslag - angivelse af årsag til opslag på FMK
FMK-4951 Forbedret fejlhåndtering af stamdata-opslag ifm. login

TILSKUD-137, Ikrafttrædelsesdato kan ikke sættes i fremtiden
TILSKUD-305 Rettelse af stavefejl
TILSKUD-308 FT dato skal fastlåses til 14 dage uden mulighed for at brugeren kan ændre det
TILSKUD-309 Bevillinger med udløbsdato vises forkert
TILSKUD-311 FMK-online fejler under registrering af kafka klient

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

15
I Test1-miljøet er FMK-Online opdateret til version 2.31.5.

Ændringer i denne version:

 • FMK-4951 Forbedret fejlhåndtering af stamdata-opslag ifm. login
 • FMK-5156 ASCP00119131 Marker recept 'Ikke aktuel' kalder Unmark
 • FMK-5179 FMK-online fejler under registrering af kafka klient
 • TILSKUD-137, Ikrafttrædelsesdato kan ikke sættes i fremtiden
 • TILSKUD-305 Rettelse af stavefejl
 • TILSKUD-308 FT dato skal fastlåses til 14 dage uden mulighed for at brugeren kan ændre det
 • TILSKUD-309 Bevillinger med udløbsdato vises forkert
 • TILSKUD-311 FMK-online fejler under registrering af kafka klient

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

Pages: [1] 2 3 ... 5