Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ole Bak Jensen

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
FMK-Onlines bemyndigelsesmodul er i dag blevet opdateret til version 2.4.20.

Dette er en release, som primært sikrer bedre logging af evt. opståede fejl.


Øvrige rettelser

BEM-34 Undlad at vise BEM-Online for administratorer og supportere
BEM-33 Logs fra CXF sendes kun til standard out
BEM-14 Tilføj htmlEncode

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen


2
FMK-Online er opdateret til version 2.37.0 i Test1 og -2 miljøerne.

Denne version giver apotekere mulighed for at konvertere en recept til en DD-recept. Herudover indeholder releasen følgende:

Fejlrettelser

FMK-5208 Hvis en løs recept er markeret ikke-aktuel er det i nogle tilfælde ikke muligt at fortryde markeringen

FMK-5759 Oprettelse af ordination med fast dosering kan give skjult valideringsfejl

FMK-5776 Recepter med status "overført til dosiskort" bør generelt opfattes som åbne

FMK-5896 ASCP00123377 Valideringsfejl ved søgning efter recepter, hvis der indgår tegn med accenter i navnet

FMK-5916 Dosisdispensering visning er kontrolleret af nogle properties, men de bliver ikke brugt

FMK-5955 DragAndDrop på receptoversigt er gået i stykker

FMK-5976 ASCP00123702 Udleveringsbestemmelse BEGR og NBS skal ikke tillade reiteration

FMK-5957 Bestilling af lægemidler er ikke muligt

FMK-6006 Oprydning i warning logs i forskellige browsere + Content Security Policy

FMK-6010 NAS subscriptions bliver ikke knyttet til gemte pullpoints

FMK-6035 Memory leak i browser ved åbning af dialoger

Forbedringer

FMK-5293 ASCP00120179 Receptoversigt, sortering på lægemiddel tilføjet

FMK-5878 Klient validering på fremdatering af recepter

FMK-5958 Historikfanebladet: sortering skal være med nyeste øverst

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

3
FMK-Online er opdateret til version 2.36.12 i produktionsmiljøet. Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende:

Fejlrettelser

FMK-5973 Annuller receptbestilling fra app giver valideringsfejl i FMK
FMK-5949 ASCP00123240 Der kan ikke oprettes POR-relationer til SOR-organisationer (f.eks. bosted)

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

4
FMK-Online er opdateret til version 2.36.4 i Test1 og Test2 miljøerne. Følgende er ændret i denne release:

  • Der overgås til FMK-1.4.4.E5 snitfladen i stedet for FMK-1.4.4.E4
  • Brugere med flere roller har nu mulighed for at skifte rolle efter login

Der er herudover ændret følgende:


Fejlrettelser

FMK-5847 ASCP00121134 Giv mulighed for at skifte rolle efter login
FMK-5840 Recepttekst fra patient uden cpr-nr. bliver "hængende"
FMK-5836 Fejl ved pakningsopslag ved LMO på stærke vitaminer
FMK-5831 Checkbox "Søg kun organisationer med matchende CVR" skal disables eller skjules ved POCES-login
FMK-5821 Fjern klient-side advarsel ved opret/redigér pause på DD-ordination
FMK-5808 Apoteker rollen får ikke sat sin modificator rigtigt i FMKP, EO og POR
FMK-5801 Knapper mangler afrundede hjørner i Internet Explorer
FMK-5798 FMKP FMK fane headerboxe bliver vist i andre faner
FMK-5790 Det er ikke muligt at fremsøge apotek som arbejdssted udfra EAN-nummer
FMK-5788 Tooltip vedr. fremtidige recepter
FMK-5786 Apotekere får skemavaliderings fejl når de prøver at privatmarkere en LMO
FMK-5784 Visning af afvisningsårsager i IE fejler
FMK-5758 Hvis organisation ikke er succesfuldt udfyldt, blokerer "opret løs recept"-dialogen uden forklaring
FMK-5744 ASCP00122433, Det er ikke garanteret om FMKP fanen vil komme før FMKU fanen og vice versa
FMK-5740 FMK-Online default error dialogs titler skal basere sig på FMK error codes hvis det er en FMKError
FMK-5686 ASCP00122153 Mærkeligt udseende dialog når sygeplejerske annullerer receptanmodning
FMK-5635 Fejl ved annullering af en receptanmodning
FMK-5515 (og delvist FMK-5809): CancelOrder fejler med NPE i forbindelse med telefonnummer på organisation
FMK-5420 ASCP00120943: Recept til brug i Praksis, Leveringsinformationer bliver ikke sat i request

Forbedringer

FMK-5902 Håndtér udvidet validering efter nye retningslinier
FMK-5855 Forbedret håndtering af langlivede cookies
FMK-5778 DoseDispensingSummary kan have en tom tekst i FMK fanen

FMK-U - Apotekerfunktionalitet/dosisdispensensering
 
FMK-5787 Der mangler en afvisningsårsag i FMKU
FMK-5774 Tilføj/Fjern dialogen indsætter planlagte dispenseringer to gange når medicinkort cachen er udløbet
FMK-5773 Når man trykker tilføj/fjern ordinationer, så er der altid MAX 1 som er valgt
FMK-5772 Fejl fundet i Planlagt dispensering Tilføj/Fjern ordination dialog
FMK-5771 Erstat recept virker ikke i FMKU
FMK-5756 DD: Man kan ikke planlægge administration for 'ikke LM' uden id
FMK-5742 Beregnet dosiskort skal som default ikke vises
FMK-5718 Tilføj/Fjern i Dosisdispenseringskortet skal have en knap der giver mulighed for at ændre en pakkerecept til dosisrecept
FMK-5716 Enhed i planlagt administration må ikke ændres fra enheden i doseringen
FMK-5668 DD Planlagt administration - fjern PN hvis ingen pn dosis
FMK-5644 DoseDispensableUnit viser ikke dage hvor patienten ikke skal tage medicin i dosisdispensering
FMK-5571 DD recepter / erstat recept / tilføj/fjern
FMK-5589 Fejl ved apoteker effektuering på "andet" lægemiddel
FMK-5244 Apoteker kan ikke ekspedere "andre" lægemidler i FMK-online


På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

5
FMK-Online er opdateret til version 2.35.15 i produktionsmiljøet. Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende tekniske problemer:

FMK-Online
FMK-5830   Exception ved håndtering af udløbet idws-token
FMK-5825   Problemer med RemoteLog af fejl ved visse IE installationer
FMK-5816   Manglende fejlbesked ved opslag på ukendt cpr
FMK-5780   Blank skærm ved login hvis brugerens cpr hverken findes i Person- eller Autorisations-tabellerne

Medicinkortet app services
FMK-5824   Ved fejl fra NAS kan oprettes et pullpoint med en tom idliste
FMK-5829   NAS'en kan ikke håndtere størrelsen på idliste

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

6
FMK-Onlines bemyndigelsesmodul er i dag blevet opdateret til version 2.4.18. Føgende er ændret

Fejlrettelser

BEM-31 BEM-Online siger somme tider ukendt CPR-nummer, selv om navnet på person vises
BEM-32 Bemyndigelsers varighed overskrives (ASCP00122577)

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

7
FMK-Online opdateres til version 2.35.8 i produktionsmiljøet.

Dette er et generelt FMK-Online release, som indeholder en række fejlrettelser og forbedringer.

Fejlrettelser

FMK-5777 Doseringsforslag vises med "null" i doseringsteksten
FMK-5766 Ved opret/rediger LMO: Hvis lægemiddel-felt forlades uden der er valgt et fremsøgt lægemiddel, indsendes noget andet end det der fremgår
FMK-5750 Fix skjult valideringsfejl ved redigering af MMAN PN-dosering.
FMK-5754 Apoteker Brædstrup apotek kan ikke få adgang
FMK-5752 "RemoteLog" af fejl i klienten virker ikke i alle tilfælde
FMK-5748 Visning af doseringsforslag fejler på "blanke" forslag, der kun indeholder en doseringsenhed
FMK-5745 Hent PDF i doseDispensingSummary bliver ikke vist i Internet Explorer (ASCP00122433)
FMK-5735 Privatmarkering - detailbillede forbliver åbent for alle patienter efter første åbning på en patient
FMK-5730 Ikke-itererede doseringsforslag giver schemavalideringsfejl
FMK-5722 FMK-online genkender ikke en udvidet valideringsfejl der efterfølger en anden udvidet valideringsfejl
FMK-5720 Ved rediger LMO: Knap til justering ift. DD-periode disables altid når der findes et matchende doseringsforslag
FMK-5661 Behandlerfarmaceutens DD-recept
FMK-5643 FMK-Online mangler et error ikon
FMK-5634 Bruger med flere autorisationer kan ikke logge på FMK-Online som administrator (ASCP00121909)
FMK-5607 Advarsler fra receptmodul ifm. annullering af recepter vises ikke når disse lukkes automatisk ved seponering af LMO
FMK-5606 Tilpasning af receptens gyldighedsdata i forbindelse med behandlingsslutdato
FMK-5605 GK 7.2 - Det skal være tydeligt, hvis DD er sat i bero
FMK-5581 Behandlerfarmaceuter kan oprette reitererede recepter
FMK-5539 Fejl ved manglende doseringingsforslag (ASCP00121591)
FMK-5503 Fejl ved pausér/afpausér/seponér/afseponér hvis lmo ikke har et drugid
FMK-5336 Stort memory-forbrug pga uhensigtsmæssighed i den anvendte CXF-version
FMK-5283 DD ikon i receptoversigt
FMK-4961 Doseringsforslag på "andre lægemidler" findes ikke og burde springes over

Forbedringer

FMK-5712 Minlog2-viewer: Vis også klokkeslet i datokolonne
FMK-5710 Gør det muligt at slå minlog og medhjælplog til og fra hver for sig via konfiguration i både minlog1 og minlog2 viewer
FMK-5664 Default-slutdato på ny dosisperiode var én dag for langt ude i fremtiden
FMK-5627 Når en pause ligger de første dage i en periode vises de i de kommende perioder
FMK-5625 Support for X-eCPR i FMK-Online
FMK-5597 Sæt / fjern privatmarkering
FMK-5582 FMK-online skal kunne håndtere ny sortype "apoteksfilial"
FMK-5282 Opsplitning af info-ikon for åbne recepter / effektueringer på LMO
FMK-5327 VKA Redigering af LMO med 'gammel' dosering - støtte til ny struktur mangler
FMK-5002 Afbryd ekspedition påbegyndt af et apotek, der nedlægges
FMK-4713 Samtykke-parameter til SBO

Tilskud

TILSKUD-323 ASCP00122097 Blanketter med tabelelementer giver schemavalideringsfejl hvis alle elementer i en række slettes efter at have været udfyldt

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

8
Bemyndigelsesservicen (BEM) er opdateret til version 2.18. Der er alene tale om tekniske ændringer (siden version 2.10):

Fejlrettelser

BEM-25 Tilføjet getMetadata til liste af ignorerede dgws metoder

Forbedringer

BEM-24 Spring-library opdateret

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen


9
FMK-Online er opdateret til version 2.35.4 i Test1 og Test2 miljøerne. Følgende er ændret siden version 2.34.6:

Bugfixes

FMK-5722 FMK-online genkender ikke en udvidet valideringsfejl der efterfølger en anden udvidet valideringsfejl
FMK-5661 Behandlerfarmaceutens DD-recept
FMK-5643 FMK-Online mangler et error ikon
FMK-5634 Bruger med flere autorisationer kan ikke logge på FMK-Online som administrator (ASCP00121909)
FMK-5613 Dialog til opret løs recept med eller uden cpr blokerer, så der ikke kan oprettes
FMK-5607 Advarsler fra receptmodul ifm. annullering af recepter vises ikke når disse lukkes automatisk ved seponering af LMO
FMK-5606 Tilpasning af receptens gyldighedsdata i forbindelse med behandlingsslutdato
FMK-5605 GK 7.2 - Det skal være tydeligt, hvis DD er sat i bero
FMK-5581 Behandlerfarmaceuter kan oprette reitererede recepter
FMK-5539 Fejl ved manglende doseringingsforslag (ASCP00121591)
FMK-5503 Fejl ved pausér/afpausér/seponér/afseponér hvis lmo ikke har et drugid
FMK-5481 Valg af ansættelsessted bør omstruktureres, så dynamisk tilføjede SOR-organisationer kan håndteres
FMK-5336 Stort memory-forbrug pga uhensigtsmæssighed i den anvendte CXF-version
FMK-5283 DD ikon i receptoversigt
FMK-5242 Vælges "gentages ikke" i doseringsredigering, vises en tekst med "null"
FMK-4961 Doseringsforslag på "andre lægemidler" findes ikke og burde springes over

Forbedringer

FMK-5712 Minlog2-viewer: Vis også klokkeslet i datokolonne
FMK-5710 Gør det muligt at slå minlog og medhjælplog til og fra hver for sig via konfiguration i både minlog1 og minlog2 viewer
FMK-5664 Default-slutdato på ny dosisperiode var én dag for langt ude i fremtiden
FMK-5627 Når en pause ligger de første dage i en periode vises de i de kommende perioder
FMK-5625 Support for X-eCPR i FMK-Online
FMK-5597 Sæt / fjern privatmarkering
FMK-5582 FMK-online skal kunne håndtere ny sortype "apoteksfilial"
FMK-5282 Opsplitning af info-ikon for åbne recepter / effektueringer på LMO
FMK-5327 VKA Redigering af LMO med 'gammel' dosering - støtte til ny struktur mangler
FMK-5002 Afbryd ekspedition påbegyndt af et apotek, der nedlægges
FMK-4713 Samtykke-parameter til SBO

FMK-U / Dosisdispensering

FMK-5700 Sortering af lægemidler på DD fanen
FMK-5660 Doseringskort kan ikke genoptages hvis personidentifier source er forskellig fra CPR
FMK-5637 Dosering start og slut skal dynamisk sættes ind i planlagt administration
FMK-5629 Man kan ikke ændre samtykke som Apoteker på Dosisdispenseringsfanerne
FMK-5626 Apotekere henter kun borgervalgt medicin når de siger at de har samtykke
FMK-5593 Privatmarkeret dd-recept fejler ved 'rediger planlagt dispensering'
FMK-5551 I Dosisdispenserings fanen, kan man ikke gå fra Pakning Påbegyndt til Pakning afsluttet hvis man både er Udleveringsapotek og Pakningsapotek
FMK-5533 Ensrettet logik omkring udgåede lægemidler med FMK-P, så det også er muligt at effektuere magistrelle lægemidler i FMK-U
FMK-5532 Det er nu muligt at ekspedere recepter på magistrelle lægemidler
FMK-5513 Man kan hverken oprette eller opdatere et dosisdispenseringskort
FMK-5503 Vent med at manipulere receptknap til den er initialiseret
FMK-5484 Sortering ikke muligt i Tilføj/Fjern LM til DD kort
FMK-5465 Nyt sæt i bero fejl vises ikke til brugeren
FMK-5441 Hent eksplicit DD kort på specifik dato fejler
FMK-5220 Deadline for dosispakning skal ændres fra Deadline til 'Tidsfrist for ændring'

TAS

TILSKUD-323 ASCP00122097 Blanketter med tabelelementer giver schemavalideringsfejl hvis alle elementer i en række slettes efter at have været udfyldt


På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

10
FMK-Onlines bemyndigelsesmodul er i dag blevet opdateret til version 2.4.16. Føgende er ændret

Fejlrettelser

BEM-28 Rettelse af fejl ved formatering af datoer
FMK-2359 Det bør ikke være tilladt at fjerne FMK-rettigheden sundhedsfagligt opslag, hvis andre rettigheder er tilvalgt

Forbedringer

BEM-17 Lister ekspanderes til samme niveau efter ændringer
BEM-30 Upgrade websecurity to a version that supports SOR

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

11
Vi har d.d. enabled en ny ”organisationsvælger” i FMK-Online, som anvendes til valg af organisation i forbindelse med brugerlogin.

Hidtil har valg af organisationstype i forbindelse med login foregået ved at sætte kryds i en radioknap (Hospital, Yder, Kommune, Apotek mv.). I forbindelse med ibrugtagning af SOR er der kommet flere organisationstyper, og det er blevet upraktisk fortsat at anvende radioknapper til valg af type. Der er derfor lavet en ændring til brugerfladen, hvor der først vælges type i en liste, og derefter organisation.

Denne nye organisationsvælger har været enabled i testsystemerne i et stykke tid.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

12
FMK-Online er opdateret til version 2.34.4 i produktionsmiljøet. Dette er et hotfix-release, som adresserer følgende caching-problem:

FMK-5591 Der mangler cache-control header på fmkp rest-responses.

Fejlen resulterede i, at man nogle gange fik tildelt funktionsknapper, som ikke matchede ens rolle og dertil hørende rettigheder. Dog var det et sprøgsmål om knapper i brugergrænsefladen, idet FMK backenden ikke ville ha' tilladt forkert brug.

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

13
FMK-Online er opdateret til version 2.34.3 i produktionsmiljøet.

Dette er et generelt FMK-Online release, som bl.a. indeholder bedre undersøttelse af SOR organisationer og ændret valg af mindste pakning for behandlerfarmaceuter.

Derudover indeholder denne version en række fejlrettelser og forbedringer.

Fejlrettelser
FMK-5498 Fejl ved oprettelse af recept på naltrexon 1mg/ml
FMK-5466 DD summary - stavefejl i ordet Information
FMK-5457 Når man trykker "Ophæv tilknytning" på en recept i recepter fanen, så trykker "nej", så får man en popup hvor der står "No"
FMK-5438 Headerboxe vises ikke minimeret ved forvalgt patient
FMK-5428 Fix property til at skippe validering af relation imellem cvr og apotek
FMK-5344 Login genopfriskes før hvert REST-kald
FMK-5281 Ændret advarselstekst (inkl. tooltip) ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort
FMK-5233 ASCP00120367 "Andre lægemidler" fejlbesked ved genudlevering
FMK-5214 Opretter en tom PN periode ved Juster ifht. DD periode
FMK-5106 ASCP00118624 Fejl ved tilgang af FMK-online via iPad og iPhone
FMK-5050 Recepter på magistrelle lægemidler uden forskrift
FMK-5049 Bedre virkemåde ved manglende rettigheder, fejlkode 4208
FMK-5045 Tillad redigering af LMO selv om lægemidlet er udgået, f.eks. dosering
FMK-4932 App-fanen: Vis orienterende besked hvis OpenID integration ikke er konfigureret
FMK-4912 Validering mod mystiske kombinationer af morgen, middag, aften, nat og x gange daglig
FMK-4883 Vælg doseringsforslag ved Rediger, hvis der er match på eksisterende dosering
FMK-4326 Enable 'newborn' flag on sdm PatientStructure
FMK-2745 Marker når der ikke findes logninger for medhjælpere
FMK-2187 Ved receptoprettelse: Patiens adresse fjernes ikke når man skifter fra send til patientadresse til send til anden adresse

Features
FMK-5481 Valg af ansættelsessted omstruktureret, så dynamisk tilføjede SOR-organisationer kan håndteres
FMK-5415 IE / Admin LMO kan ikke foldes ud, hvis der er recepter tilknyttet
FMK-5381 Bedre logning fra DelegateServlet
FMK-5380 Opslag på apotek der ikke findes resulterer ikke længere i fejl 404 men 500
FMK-5352 Synliggør den eller de aktive profil(er) i FMK-Online
FMK-5348 Bedre styr på frontend properties i FMK-Online
FMK-5318 Synliggør valgt brugerrolle i FMK-Online ved login med SBO
FMK-5287 Pause start og pause slut - begge sættes til dags dato ved opret pause
FMK-5276 FMK-online bør understøtte genordination J/B/N fra Medicinpriser

Fejlrettelser (TAS)
TILSKUD-321 Tekst fjernet ifbm. ansøgning om tilskud
TILSKUD-320 Ved genansøgning hentes og indsendes den oprindelige blanket i stedet for den tilsvarende genansøgningsblanket

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

14
I test1 og test2 miljøerne er FMK-Online opdateret til version 2.33.1. Følgende er ændringet siden 2.32.13:

Fejlrettelser
FMK-5428 Fix property til at skippe validering af relation imellem cvr og apotek
FMK-5344 Login genopfriskes før hvert REST-kald
FMK-5281 Ændret advarselstekst (inkl. tooltip) ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort
FMK-5233 ASCP00120367 "Andre lægemidler" fejlbesked ved genudlevering
FMK-5214 Opretter en tom PN periode ved Juster ifht. DD periode
FMK-5106 ASCP00118624 Fejl ved tilgang af FMK-online via iPad og iPhone
FMK-5050 Recepter på magistrelle lægemidler uden forskrift
FMK-5049 Bedre virkemåde ved manglende rettigheder, fejlkode 4208
FMK-5045 Tillad redigering af LMO selv om lægemidlet er udgået, f.eks. dosering
FMK-4912 Validering mod mystiske kombinationer af morgen, middag, aften, nat og x gange daglig
FMK-4883 Vælg doseringsforslag ved Rediger, hvis der er match på eksisterende dosering
FMK-4326 Enable 'newborn' flag on sdm PatientStructure
FMK-2745 Marker når der ikke findes logninger for medhjælpere
FMK-2187 Ved receptoprettelse: Patiens adresse fjernes ikke når man skifter fra send til patientadresse til send til anden adresse

Features
FMK-5415 IE / Admin LMO kan ikke foldes ud, hvis der er recepter tilknyttet
FMK-5381 Bedre logning fra DelegateServlet
FMK-5380 Opslag på apotek der ikke findes resulterer ikke længere i fejl 404 men 500
FMK-5352 Synliggør den eller de aktive profil(er) i FMK-Online
FMK-5348 Bedre styr på frontend properties i FMK-Online
FMK-5318 Synliggør valgt brugerrolle i FMK-Online ved login med SBO
FMK-5287 Pause start og pause slut - begge sættes til dags dato ved opret pause
FMK-5276 FMK-online bør understøtte genordination J/B/N fra Medicinpriser

Fejlrettelser (TAS)
TILSKUD-321 Tekst fjernet ifbm. ansøgning om tilskud
TILSKUD-320 Ved genansøgning hentes og indsendes den oprindelige blanket i stedet for den tilsvarende genansøgningsblanket

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

15
I Test1-miljøet er FMK-Online opdateret til version 2.32.0. Følgende er ændret siden 2.31.22:

Features
FMK-5304  Tilføj API der tillader at et modul kan finde sit container element uden at kende DOM-id
FMK-5278  Tilføjet sorteringsmulighed i Status-kolonnen på recepter-fanen
FMK-5225  Cache-rettelser/kald af getLatestMedicineCardVersion
 
Bugfixes
FMK-5305  Brug SorOrganisation til alle apoteksopslag (undtagen apoteks-udleveringssteder)
FMK-5281  Ændret advarselstekst ved fremsøgning af ugyldigt medicinkort
FMK-5233  'Andre lægemidler' fejlbesked ved genudlevering
FMK-5201  FMK-Online stamdata schemas er nu forkerte pga sletning af 1.2.0 schemaer
FMK-5198  FMK-Online: Pakkegruppe:Statusskift, Produktions-tidspunkt skal have mulighed for at angive TT:MM (1.4.6 modulet)
FMK-5176  Tillad SOR-organisationer( i første omgang bosteder og plejehjem) som ansættelsessted
FMK-4326  Enable 'newborn' flag I  sdm PatientStructure når alle supporterede FMK App-versioner supporterer det

Bugfixes (TAS)
TILSKUD-317  Sammenkædning af logs imellem tas-online og tas via request handle er mangelfuld
TILSKUD-314  Hent CTR konto kan komme til at låse FMK-Online
TILSKUD-312  Sletning af kladde ifm. indsendelse fejler, når kladden er en gemt genansøgning
TILSKUD-299  Opdater knappen burde virke for alle faner

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

Pages: [1] 2 3 ... 5